Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 3. Взаємний вплив атомів в органічних сполуках+І ефект (-сн3, -сн(сн3)2, -с(сн3)3)

-і ефект (-no2, -c≡n, –cooh, -f, -cI, -Br, –i,-Coor, –OR, –COR, –SR, –OH, –NH2, -C≡CR, –Ar, –CH=CR2)

+М ефект (-N(CH3)2, -NHCH3, -NH2, -OCH3, –OH,-f, -cI, -Br)

-М ефект(-no2, -c≡n, =СО, ,-Coor, ,-CooH, -CoNH2)

1. Який з вказаних замісників чинить найбільший позитивний індуктивний ефект ?

A. * Третбутил

B. Етил

C. Метил

D. Ізопропил

E. Втор-бутил

2. Який з вказаних замісників чинить найбільший негативний мезомерний ефект?

A. * Нітро-група

B. Карбоксил

C. Ціано-група

D. Аміно-група

E. Гідроксил

3. Назвіть замісник, для якого індуктивний і мезомерний ефекти співпадають за напрямком:

А. * Нітро-група

В. Гідроксил

С. Аміно-гругпа

D. Бром

E. Хлор

4. В якій з вказаних нижче сполук атом брому залучений у спряжену систему і виявляє як індуктивний, так і мезомерний ефект:

A*

B.

C.

D.

E.

 

5. Вкажіть вид і знак електронних ефектів альдегідної групи в молекулі бензальдегіду C6H5СНО:

A. *-I; -M

B. -I

C. -I; +M

D. +I

E. +I; +M

 

6. Які електронні ефекти мають місце в молекулі аніліну? В яке положення орієнтує аміногрупа реакції електрофільного заміщення (SE) ?

A. * -J, + M, орієнтує в о- та п -положення

B. -J, - M, орієнтує в м -положення

C. -J, + M, орієнтує в м -положення

D. +J, - M, орієнтує в м -положення

E. +J, + M, орієнтує в о- та п-положення

 

7. Які електронні ефекти мають місце в молекулі нітробензолу? В яке положення перша нітрогрупа спрямовує другу при подальшому нітруванні ?

A. *-J, - M, орієнтує в м -положення

B. -J, - M, орієнтує в о- та п -положення

C. -J, + M, орієнтує в о- та п-положення

D. +J, - M, орієнтує в м -положення

E. +J, + M, орієнтує в о- та п-положення

 

8. Які електронні ефекти мають місце в молекулі ацетаніліду? Замісником якого роду є ацильована аміногрупа?

A. * -J, + M, І роду

B. -J, - M, ІІ роду

C. -J, + M, ІІ роду

D. +J, - M, І роду

E. +J, + M, ІІ роду

 

9. Вкажіть вид електронних ефектів в молекулі фенолу:

A. *-I; +M

B. +I

C. -M

D. +M

E. -I

 

10. Які електронні ефекти мають місце в молекулі хлорбензолу? В яке положення орієнтує хлор в реакціях електрофільного заміщення (SE) ?

A. * -J, + M, орієнтує в о- та п –положення

B. -J, - M, орієнтує в м –положення

C. -J, + M, орієнтує в м –положення

D. +J, - M, орієнтує в м –положення

E. +J, + M, орієнтує в о- та п-положення

 

11. Вкажіть електронні ефекти карбоксильної групи (-COOH) в молекулі бензойної кислоти:

A*. -I, -M

B. +I

C. -I

D. +I, -M

E. -I, +M 

12. Вкажіть, який з наведених замісників виявляє -I та -M ефект

A.*

B.

C.

D.

E. -CH3

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...