Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 7. Насичені вуглеводні. 1. Загальною формулою алканів є:Алкани

 

1. Загальною формулою алканів є:

A.* CnH2n+2

B. CnH2n

C. CnH2n-2

D. CnH2n

E. CnH2n–6

Класифікація

2. Аліфатичні сполуки поділяють на насичені і ненасичені. Виберіть серед наведених назв ту сполуку, яка відноситься до насичених.

A. *Пропан

B. Пропін

C. Пропадієн

D. Пропен

E. 2-Метилпропін

 

3. Парафін – суміш твердих вуглеводнів складу
С19Н40 – С37Н76 .До якого типу відносяться вуглеводні, що входят до складу парафіну.

A. *Алкани

B. Алкени

C. Алкадієни

D. Арени

E. Алкіни

 

4. Гомологом октану є сполука складу

A. *С7Н16

B. С6Н6

C. С8Н16

D. С8Н14

E. С2Н2

Ізомерія

5. Вкажіть види ізомерії, які властиві алканам:

A*. структурна і оптична

B. ендіольна і геометрична

C. ізомерія функціональної групи і геометрична

D. геометрична і положення

E. просторова і лактам-лактимна

6. Скільки структурних ізомерів має бутан?

A. * Два

B. Три

C. Жодного

D. Чотири

E. П’ять

 

7. Скільки структурних ізомерів має пентан?

A. * Три

B. Два

C. П’ять

D. Чотири

E. Жодного

 

8. У наведеній формулі вкажіть третинні атоми Карбону:

A. 3,4

B. 2,3,4

C. 6,7,9

D. 4

E. 1,5

 

Одержання

· гідроліз карбіду алюмінію

9. Гідроліз карбіду алюмінію приводить до утворення

A. *Метану

B. Ацетилену

C. Етилену

D. Етану

E. Пропану

 

· реакція Вюрца

 

10. Вкажіть спосіб одержання етану за реакцією Вюрца:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

11. Яку з наведених сполук можна синтезувати тільки з 1-йодпропану за реакцією Вюрца?

A. * Гексан

B. Циклогексан

C. Гептан

D. Циклопропан

E. Пропанол – 1

 

12. Назвіть кінцевий продукт взаємодії металічного натрію і 1-хлорпропану:

A*. Гексан

B. Циклогексан

C. 2-метилпентан

D. Циклобутан

E. Пентан

 

13. Назвіть продукт взаємодії металічного цинку і
1-хлорпропану:

A. * Гексан

B. Пентан

C. 2-Метилпентан

D. Циклогексан

E. Циклобутан

 

14. При взаємодії з подвійною кількістю
2-йодпропану та металічного натрію утворюються:

A.* 2,2-Диметилбутан.

B. Гексан.

C. 2,3-Диметилпентан.

D. Бутін-1.

E. Бутен-2.

 

· сплавлення солей карбонових кислот з лугами

15. Який вуглеводень утвориться в результаті реакції:

A*. етан

B. пропан

C. метан

D. бутан

E. ізобутан

 

· гідрування ненасичених сполук

16. У результаті якої з наведених реакцій утвориться етан:

A.

B.

C.

D.

E.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...