Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 68. Для якого з наведених дієнів в реакціях AE можливе утворення продуктів 1,2- і 1,4- приєднання?68. Для якого з наведених дієнів в реакціях AE можливе утворення продуктів 1,2- і 1,4- приєднання?

A.* СН2=СН-СН=СН2

B. СН2=СН-СН2-СН=СН2

C. СН3-СН=СН-СН2-СН=СН2

D. СН2=СН-СН2-СН2-СН=СН2

E. СН2=С=СН2

Розділ 9. АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ

1. До ароматичних відносять вуглеводні, які

A*. мають замкнену спряжену систему та плоску будову молекули

B. мають незамкнену спряжену систему подвійних з'вязків

C. мають циклічну будову та неспряжену систему подвійних з'вязків

D. складаються з Карбону та Гідрогену

E. мають позитивний заряд

ОДНОЯДЕРНІ АРЕНИ

2. Із перелічених емпіричних формул оберіть формулу бензолу:

A*. C6H6

B. C6H8

C. C6H10

D. C10H8

E. C4H4

Ароматичність

3. Однією з умов утворення ароматичних систем є підпорядкування правилу Хюккеля, відповідно до якого число електронів, що беруть участь у супряженні, виражається формулою:

A. * 4n + 2, де n = 0,1,2…

B. n + 2

C. 4n

D. 2n + 2

E. n + 4, де n = 0,1,2,3,4…

 

4. Вкажіть кількість π-електронів в молекулі бензолу:

A*. 6

B. 2

C. 4

D. 5

 

5. Яка сполука не відноситься до ароматичних:

A. * Циклогексадієн-1,3

B. Бензол

C. Фуран

D. Піримідин

E. Піридин

 

6. Більшість ароматичних сполук входить до складу біологічно активних речовин, лікарських засобів. Яка із приведених сполук не відповідає критеріям ароматичності?

A. *Циклопентадієн

B. Пірол

C. Циклопентадієніланіон

D. Нафталін

E. Циклопропенілкатіон

 

Класифікація

 

7. Визначіть яка з приведених сполук відноситься до карбоциклічних:

A. * Бензол

B. Фуран

C. Тетрагидрофуран

D. Пиридин

E. Гексан

 

Номенклатура

8. Серед наведених нижче формул вкажіть толуол

А.*

B.

C.

D.

E.

 

9. Знайдіть серед наведених структурних формул формулу 3-фенілпропену-1

 

A*.

B.

C.

D.

E.

 

 

10. Серед наведених сполук вкажіть формулу
1,2-дихлоробензолу:

A*.

 

B.

C.

 

 

E.

 

11. Вкажіть формулу 2-нітрохлорбензолу.

A.*

B.

C.

D.

 

Одержання

 

12. Яким шляхом в одну стадію можна здобути бензол?

A. * Тримеризацією ацетилену

B. Гідратацією циклогексану

C. Тримеризацією ацетальдегіду

D. Відновленням нафталіну

E. Окисленням толуолу

 

13. Визначте продукт реакції циклотримеризації пропіну:

 

A.*

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

14. Бензол можна одержати:

A.*

B.

C.

D.

E.

15. Одержати гомологи бензолу можна за допомогою реакцій:A. * Алкілювання ароматичних сполук в умовах реакції Фріделя-Крафтса

B. Реакцією Кучерова

C. Реакцією Зініна

D. Реакцією Юр’єва

E. Дегідруванням циклогексану

 

16. Яка сполука може бути синтезована із бромбензолу та брометану за реакцією Вюрца-Фіттіга?

A. * Етилбензол

B. Метилбензол

C. Брометилбензол

D. о-Брометилбензол

E. П -Диетилбензол

 

17. Яка сполука може бути синтезована із бромбензолу та брометану за реакцією Вюрца-Фіттіга (оберіть вірну реакцію)?

A*.

B.

C.

D.

E.

18. Алізарин найкраще синтезувати з таких речовин:

А. *З антрахінону

В. З резорцину

С. З бензолу

D. З ацетилену

Е. З метану

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...