Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 13.Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з РCl5?13.Який продукт утворюється при взаємодії пропіонового альдегіду з РCl5?

A.*

B.

C.

D.

E.

Реакції нуклеофільного приєднання АN

14. Який альдегід буде найбільш реакційноздатний в реакціях нуклеофільного приєднання?

A. *Трихлороцтовий альдегід

B. Формальдегід

C. Хлороцтовий альдегід

D. Оцтовий альдегід

E. Пропіоновий альдегід

 

15. В якій із наведених пар карбонільних сполук перша має більшу реакційну здатність у реакціях нуклеофільного приєднання?

A.* Етаналь, прапанон

B. Пропаналь, етаналь

C. Етаналь, метаналь.

D. Бутананон, пропанон.

E. Бутанон, бутаналь.

 

· приєднання синильної кислоти

 

16. Формальдегід взаємодіє з ціанідною кислотою за механізмом:

A. *AN (нуклеофільного приєднання)

B. AE (електрофільного приєднання)

C. SN (нуклеофільного заміщення)

D. SE (електрофільного заміщення)

E. SR (радикального заміщення)

 

17. Вкажіть продукт наступної взаємодії:

A*. CH3-CH(OH)-CN

B. CH3-C(O)-NH2

C. CH3-CHO

D. CH2(OH)-CN

E. CH3-CN

 

18. Вкажіть продукт взаємодії оцтового альдегіду з ціановодневою кислотою:

A*.

B. СH3-CH2-O-CN

C.

D.

E.

 

19. За яким механізмом відбувається приєднання етанолу до оцтового альдегіду?

A. * АN Нуклеофільне приєднання

B. АE Електрофільне приєднання

C. SE Електрофільне заміщення

D. SN Нуклеофільне заміщення

 

20. В результаті реакції спиртів з альдегідами утворюються:

A. * Напівацеталі та ацеталі

B. Складні ефіри

C. Ненасичені альдегіди

D. Альдегідоспирти

E. Полімерні сполуки

 

21. Продукти, які утворюються у результаті реакції спиртів з альдегідами, називаються:

A.* Ацеталі

B. Естери

C. Етери

D. Альдегідоспирти

E. Полімерні сполуки

 

22.Вкажіть продукт взаємодії оцтового альдегіду з етиловим спиртом:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

· приєднання води

23. Гідратні форми альдегідів існують тільки в розчинах, однак, в деяких випадках вони можуть бути виділені у вільному вигляді. Гідратну форму якого із наведених альдегідів можна виділити?

A. *Трихлороцтового альдегіду

B. Формальдегіду

C. Ацетальдегіду

D. Пропаналю

E. Ізомасляного альдегіду

 

· реакції відновлення

 

24. Яка сполука утвориться при відновленні
3-метилпенталю?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

· взаємодія з магнійорганічними сполуками

 

25. При взаємодії етилмагнійброміду з оцтовим альдегідом одержують:

A. *Втор-бутиловий спирт

B. Бутиловий спирт

C. Трет-бутиловий спирт

D. Ізобутиловий спирт

E. Трет-аміловий спирт 

26. Виберіть проміжний та кінцевий продукт реакції метилмагнійброміду з оцтовим альдегідом:

A.*

 

B.

 

C.

 

D.

 

E.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...