Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ароматичні альдегіди62. Для бензальдегіду та акролеїну виберіть вірне твердження:

A.* Усі атоми Карбону в молекулах знаходяться в sp2-гібридизованому стані

B. Вони є структурними ізомерами

C. Для них характерна бензоїнова конденсація

D. Це ароматичні сполуки

E. Вступають у реакції електрофільного заміщення

63. У бензальдегіді карбонільна група проявляє такі електронні ефекти:

A.* *–І, –М

B. –І, +М

C. Тільки –І

D. +І, –М

E. +І, +М

 

64. Вкажіть, яка назва відповідає формулі ваніліну:

A.* 4-гідрокси-3-метоксибензальдегід

B. 4-гідрокси-5-метоксибензальдегід

C. 2-метокси-4-формілфенол

D. 6-метокси-4-формілфенол

E. 4-гідрокси-3-метилбензальдегід

65. Який основний продукт утворюється при нітруванні бензальдегіду:

A.*

B.

C.

D.

E.

66. Бензальдегід в умовах реакції Канніццаро утворює:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

67. При взаємодії бензальдегіду з хлором утворюється:

A.*

B.

C.

D.

E.

68. Яка з наведених карбонільних сполук дає позитивну йодоформну пробу?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

69. При стояніі 40% водного розчину формальдегіду спостерігається утворення параформу:

H2C=O + H2O ----> HO-CH2-(O-CH2)n-OH

Дана реакція називається:

A.* реакцією полімеризації

B. реакцієюй окислення

C. реакцією конденсаціїї

D. реакцією розкладу

E. реакцією гідролізу

 

Кетони

Одержання

· окиснення спиртів

 

70. Котрий з наведених спиртів при окисленні дає ацетон

А. *

В.

С.

D.

E.

 

71. Яка сполука утвориться при окисненні пропанолу-2?

 

A.*

 

B.

 

C.

D.

 

72. У результаті гідролізу якої хлоровмісної сполуки можна добути ацетон:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

73. В результаті якої реакції утворюється ацетон?

A.*

B.

C.

D.

E.

 

74. Котрий з наведених спиртів при окисненні до карбонільної сполуки дає ацетон?

A. * 2-Пропанол

B. 2-Бутанол

C. 1-Пропанол

D. 1-Бутанол

E. Ізобутиловий спирт.

 

· гідроліз гемінальних дигалогенпохідних

 

75. В результаті гідролізу якої хлорвмісної сполуки утворюється ацетон?

A. * 2,2-Дихлорпропану

B. 1,2-Дихлорпропану

C. 2-Хлорпропану

D. 1,3-Дихлорпропану

E. 1,1-Дихлорпропану

 

76. В результаті гідролізу якої хлорвмісної сполуки утворюється ацетон?

 

A*.

B.

C.

D.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...