Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 44. При гідратації акрилової кислоти утворюється продукт:44. При гідратації акрилової кислоти утворюється продукт:

A. * 3-гідроксипропанова кислота.

B. 2-гідроксипропанова кислота

C. 2,3-дигідроксипропанова кислота

D. Пропанова кислота

E. 2-оксопропанова кислота

 

45. Яке з приєднань відбувається проти правила Марковнікова?

А. *HBr до акрилової кислоти

B. HBr до пропілену

C. HF до пропілену

D. HBr до бутадієну

Е. HBr до малеїнової кислоти

 

46. Яка з реакцій приєднання бромоводню до вказаних сполук відбувається проти правила Марковнікова?

A. * акрилова кислота (СН2=СН-СООН)

B. пропілен (СН3-СН=СН2)

C. пропін (СН3-СºСН)

D. бутадієн (СН2=СН-СН=СН2)

E. етилен (СН2=СН2)

 

47. Яка з наведених реакцій приєднання бромоводню відбувається проти правила Марковнікова?

A*. B. C.

 

D. E

48. Яка із названих кислот вступає в реакцію полімеризації, а одержаний полімер застосовується в медицині?

A. *Акрилова кислота

B. Хлороцтова кислота.

C. 2-амінопропанова кислота

D. 3-гідроксибензойна кислота

E. Яблучна кислота.

 

49. Реакція приєднання бромоводню до акрилової кислоти проходить проти правила :

A. *Марковнікова;

B. Зайцева;

C. Ельтекова

D. Хюкеля;

E. Вагнера.

 

50. Вкажіть, яка максимальна кількість атомів брому може приєднатися до молекули олеїнової кислоти (C17H33COOH)?

A. *2

B. 1

C. 3

D. 4

E. 5

 

51. Вінілоцтову кислоту можна перетворити у масляну реакцією:

A*. Гідрування

B. Хлорування

C. Дегідрування

D. Окиснення

E. Гідратації

 

Ідентифікація

52. Який реагент дозволяє відрізнити олеїнову кислоту СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН від стеаринової СН3(СН2)16СООН?

A. *Бромна вода.

B. NaOH.

C. NH3.

D. NaHCO3

E. Етилацетат

 

53. Які якісні реакції підтверджують ненасиченість лінолевої кислоти?

A. * Оксидація за Вагнером та бромування

B. Гідратація та амінування

C. Хлорування та гідратація

D. Гідратація та гідрування

E. Декарбоксилювання та гідратація

 

54. Пропенову та пропанову кислоти розрізняють за допомогою реакції взаємодії з:

A*Бромною водою

B Амоніачним розчином аргентум оксиду

C Купрум (ІІ) гідроксидом

D Натрій гідрогенкарбонатом

E Калій гідроген сульфатом

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...