Главная Обратная связь

Дисциплины:


Номенклатура та ізомерія. 14. Фумарова та малеїнова кислоти по відношенню один до одного є:14. Фумарова та малеїнова кислоти по відношенню один до одного є:

 

A.*геометричними ізомерами

B. оптичними ізомерами

C. таутомерами

D. ізомерами положення

E. структурними ізомерами

15. Яка з названих дикарбонових кислот є ненасиченою?

A.* Малеїнова

B. Щавлева

C. Фталева

D. Янтарна

E. Терефталева

16. Для якої із приведених сполук буде характерна
цис-транс ізомерія:

A. * СООН-С=С-СООН

B. СН3 –СН2 -СН=СН2

C. СН≡СН

D. СООН-СН2-СН2-СООН

E. СН3 -СН2 -СН2 -СООН

 

Розділ 17. АРОМАТИЧНІ КИСЛОТИ

 

АРОМАТИЧНІ МОНОКАРБОНОВІ КИСЛОТИ

1. Яка із прелічених карбонових кислот є ароматичною монокарбоновою кислотою?

A.* Бензойна

B. Мурашина

C. Оцтова

D. Масляна

E. Валеріанова

 

2. Яку назву має тропова кислота за замісниковою номенклатурою?

A.*3-гідрокси-2-фенілпропанова кислота

B. 2-феніл-3-гідроксипропанова кислота

C. α-феніл-β-оксипропіонова кислота

D. α-феніл-3-гідрокиспропанова кислота

E. 3-гідрокси-β-фенілпропанова кислота

Одержання

3. Реакція перетворення толуолу в бензойну кислоту відбувається в умовах

A. *Кип’ятіння з перманганатом калію

B. Нагрівання з сульфатною кислотою

C. Дії гідроген пероксиду при кімнатній температурі

D. Дії натрій гідроксиду при кімнатній температурі

E. Кип’ятінні на повітрі

 

4. Реакція перетворення толуолу в бензойну кислоту відбувається за умов:

A*. Окислення калій перманганатом

B. Дії гідроген пероксиду при кімнатній температурі

C. Дії натрій гідроксиду при кімнатній температурі

D. Нагрівання з сульфатною кислотою

E. Кип'ятінні на повітрі

 

5. Сполука відноситься до похідних ароматичних вуглеводнів, не утворює забарвлення з FeCl3, при окисненні утворює бензойну кислоту. Це:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

6. Визначте кінцевий продукт окиснення
о-етилтолуену:

A.*

B.

C.

D.

E.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...