Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хімічні властивості. 6. При синтезі багатьох лікарських засобів використовується реакція ацилювання6. При синтезі багатьох лікарських засобів використовується реакція ацилювання. Які з перерахованих сполук являються найбільш активними ацилюючими реагентами?

A. *Ацилгалогеніди

B. Складні ефіри кислот

C. Ангідриди кислот

D. Аміди кислот

E. Нітрили

 

7. Вкажіть яка з наведених сполук володіє найбільшою ацилюющою здатністю:

A. *Хлорангідрид кислоти

B. Складний ефір

C. Амід кислоти

D. Ангідрид кислоти

E. Карбонова кислота

 

8. Оберіть продукт ацилювання бензолу

A.*

В.

C.

D.

E.

 

9. З яким реагентом a-бромпропіонова кислота реагує карбоксильною групою:

A.* C2H5OH (к.H2SO4; t˚)

B. KNО2

C. AgNO2

D. KCN

E. HI

 

АНГІДРИДИ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Номенклатура та ізомерія

10. Вкажіть до якого класу органічних сполук відноситься дана сполука:

 

A. *Ангідрид

B. Дикетон

C. Простий ефір

D. Складний ефір

E. Кетон

 

11. Вкажіть до якого класу органічних сполук відноситься наступне:

A. *Ангідрид кислоти

B. Дікетон

C. Простий ефір

D. Складний ефір

E. Кетон

 

12. Вкажіть, до якого класу органічних сполук відноситься наступна

A*. Ангідрид кислоти

B. Дикетон

C. Простий ефір

D. Складний ефір

E. Кетон

 

13. Яка сполука утворюється при нагріванні монокарбонових насичених кислот у присутності водовіднімаючих засобів?

A *Ангідрид.

B Естер.

C Лактон.

D Відповідна ненасичена кислота.

E Лактид.

 

14. До якого класу хімічних сполук належить продукт реакції:

A.* Ангідриди

B. Естери

C. Аміди

D. Солі

E. Галогенангідриди

 

Одержання

15. Яка сполука утворюється при нагріванні монокарбонових насичених кислот у присутності водовіднімаючих засобів?

A. *Ангідрид

B. Естер

C. Лактон.

D. Відповідна ненасичена кислота.

E. Лактид.

 

16. Виберіть продукт наведеної реакції:

A.* (CH3CO)2O

B. CH2=CH2

C. CH3COOH

D. CH3-O-CH3

E. C2H5OH

 

17. Одержання фталевого ангідриду проходить за рахунок таких речовин:

A. *орто-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

B. мета-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

C. пара-ксилолу і сульфатного розчину перманганату калію

D. орто-крезолу і дихромату калію

E. пара-крезолу і озону

 

18. Які речовини утворюються при термічній дегідратації сполуки: 2CH3COOH →

А. *Ангідрид кислоти

В. Одноосновні кислоти

С. Альдегіди

D. Спирти

Е. Алкани

 

19. У результаті якої з наведених реакцій утворюється фталевий ангідрид?

A.*

B.

C.

D.

E.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...