Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок витрат на створення і вирощування культур до переведення їх в категорію вкритих лісовою рослинністю земельРозрахунок затрат на лісокультурні роботи проводять на підставі передбачених обсягів робіт, діючих типових змінних норм виробітку, вартості машинозмін, тарифних ставок, цін на насіння, добрива, сіянці та інші матеріали.

Розрахунково-технологічна карта на створення і вирощування лісових культур – це зведений перелік технологічних операцій та послідовності їх виконання з в казанням складу агрегатів, норм виробітку, обсягів робіт і тарифних ставок.

Розрахунково-технологічна карта складається на кожну лісокультурну ділянку окремо, використовуючи при цьому відповідні нормативні матеріали.

Розрахунково-технологічні карти на вирощування культур на лісокультурних ділянках №1 і №2 наведені в табл.4.1.

 


Таблиця 4.1

Розрахунково-технологічна карта створення лісових культур на лісокультурній ділянці №1

 

Технологічні операції Од. вим. Обсяг робіт Склад агрегату Норма виробітку Потрібна кількість Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.. Розряд і тариф-на ставка, грн.. Тарифний фонд заробітної плати, грн.. Доплати і надбавки 25%, грн.. Відра-хування 37,5%, грн. Витра- ти на матері-али, грн. Техно-логічна собі-вартість, грн.
марка маши-ни марка зна- ряддя на агре-гат на люд.-день маш-змін люд.- днів маши- но змін всього
Лісокультурна ділянка №1(S=2,0га)
Провішування ліній км - - - 4,5 - 0,89 - - II/7,24 6,44 1,61 3,02 - 11,07
Обробіток грунту площадками 2,5х1,0м, 10м2 - - - 6,3 - 79,4 - - III\8,056 639,4 159,8 299,7 - 1098,9
Перевезення сіянців на однокінних підводах на 3км: -шпилькових -листяних тис. шт.. - - - - - - - - 0,05 0,17     0,75 2,55 III / 8,056 0,40 1,37 0,1 0,34 0,19 0,64 - - 6,34
Садіння л\к під мотику: -хвойні листяні шт. - - - - - - - - 10,17 8,89 - - - - ІІІ / 8,056 81,93 71,62 20,5 17,9 38,4 33,57 583,92
Розпушування грунту в площадках л\к (7 разів) 10м2 - - - 22,0 - 159,1 - - II/7,24 1151,9 287,97 539,95 - 1979,82
                                                             

Продовження табл. 4.1Доповнення л\к 20% від числа посівних місць шт. - меч Колесова - - 2,13 - - IV\9,064 19,31 4,83 9,1 97,24
Разом:             - 260,8   3,3   1972,37 493,05 924,57 3777,29
Технологічна собівартість вирощування л\к на 1 га:             - 1090,1
Собівартість вирощування л\к на 1га:              

Таблиця 4.2

Розрахунково-технологічна карта створення лісових культур на лісокультурній ділянці №2

 

Технологічні операції Од. вим. Обсяг робіт Склад агрегату Норма виробітку Потрібна кількість Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.. Розряд і тариф-на ставка, грн.. Тарифний фонд заробітної плати, грн.. Доплати і надбавки 25%, грн.. Відра-хування 37,5%, грн. Витра- ти на матері-али, грн. Техно-логічна собі-вартість, грн.
марка маши-ни марка зна- ряддя на агре-гат на люд.-день маш-змін люд.- днів маши- но змін всього
Лісокультурна ділянка №2 (S=3,3га)
Провішування ліній км 10,89 - - - 4,5 - 2,42 - - II/7,24 17,5 4,38 8,21 - 30,09
Частковий обробіток грунту смугами км 10,89 МТЗ-82 ПКЛ-70 12,0 12,0 0,91 0,91 61,71 IV\10,696 9,73 2,43 4,56 - 78,43
Перевезення сіянців на однокінних підводах на 3км: -шпилькових -листяних тис. шт.. 8,243 3,181 - - - - 0,1 0,13 1,5 1,95 III / 8,056 0,81 1,05 0,2 0,26 0,38 0,49 - 6,64
Садіння л\к під мотику: -хвойні листяні шт. - - - - 13,97 7,07 - - ІІІ / 8,056 112,54 56,96 28,14 14,23 52,75 26,7 659,21 274,3 1224,83
Механізований догляд в рядах і міжряддях (5 разів) га 16,5 - „Секор” 0,85 0,85 19,41 19,41 388,2 IV/10,696 207,61 51,9 97,3 - 745,01
                                                             

Продовження табл. 4.2

Механізований догляд в міжряддях (2 рази) га 6,6 МТЗ-82 КЛ-2,6 9,6 9,6 0,69 0,69 46,75 V/12,184 8,41 2,1 10,51 - 67,77
Доповнення л\к 20% від числа посівних місць шт. 2284,8 - меч Колесова - - 2,43 - - IV/9,064 22,05 5,5 10,34 186,7 224,59
Разом:                   500,11   436,66 109,14 210,79 1120,21 2377,36
Технологічна собівартість вирощування л\к на 1 га:               - 756,6
Собівартість вирощування л\к на 1га:                 991,71

 

 


Необхідно визначити собівартість створення і вирощування до стадії зімкнення та до переведення в покриті лісовою рослинністю землі 1 га лісових культур окремо за видами витрат. Визначення собівартості 1 га лісових культур виконується для кожної лісокультурної ділянки окремо. Результати обчислень наведені в табл. 4.3. і 4.4.

Таблиця 4.3

Калькуляція виробничої собівартості

створення 1 га лісових культур на лісокультурній ділянці №1

  № п\п   Види витрат Вартість робіт, грн.
на всю площу (2,0 га) на 1 га
людино-днів коне-днів ма-шино-змін разом людино-днів коне-днів машино-змін разом
1. Підготовка ділянки 11,07 - - 11,07 5,54 - - 5,54
2. Обробіток грунту 1098,9 - - 1098,9 549,5 - - 549,5
3. Садіння 681,16 6,3 - 687,46 340,6 3,2 - 343,8
4. Агротехнічні догляди 1979,8 - - 1979,8 989,9 - - 989,9
5. Вартість посадкового матеріалу - - - - - -
Всього: 3770,9 6,3 - 4161,2 3,2 -

Отже загальна виробнича собівартість створення 1 га лісових культур становить 2080 грн., а собівартість створення лісових культур на лісокультурній ділянці №1 складає 4161,2 грн. Технологічна собівартість створення лісових культур на 1 га становить 1090,1 грн.

Таблиця 4.4

Калькуляція виробничої собівартості

створення 1 га лісових культур на лісокультурній ділянці №2

  № п\п   Види витрат Вартість робіт, грн.
на всю площу (3,3 га) на 1 га
людино-днів коне-днів машино-змін разом людино-днів коне-днів машино-змін разом
1. Підготовка ділянки 30,09 - - 30,09 9,12 - - 9,12
2. Обробіток грунту - - 78,43 78,43 - - 23,77 23,77
3. Садіння 1224,83 6,6 - 1231,43 371,16 - 373,16
4. Агротехнічні догляди - - 812,76 812,76 - - 246,2 246,2
5. Вартість посадкового матеріалу - - - 1120,21 - - - 339,46
Всього: 1254,92 6,6 891,13 3272,89 380,2 269,9 991,71

Отже загальна виробнича собівартість створення 1 га лісових культур становить 991,71 грн., а собівартість створення лісових культур на лісокультурній ділянці №2 складає 3272,89 грн. Технологічна собівартість створення лісових культур на 1 га становить 745,51 грн.

Різниця собівартості створення 1га лісових культур на ділянці №1 і №2 є досить значною. Це можна пояснити тим, що хоча витрати на придбання посадкового матеріалу на лісокультурній ділянці №1 є значно більшими ніж на л\к №2, зате обробіток грунту та агротехнічні догляди на л\к №1 проводяться вручну, що вимагає значно більших витрат ніж при механізованому обробітку.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...