Главная Обратная связь

Дисциплины:


Навчальна діяльністьПсихолого-педагогічна характеристика учня

Загальні дані

Лаврик Андрій Петрович, учень 6-Б класу. Дата народження 25 грудня 2000 року. Фізичний розвиток хлопця знаходиться на високому рівні. Стан здоров’я – відмінний. В сім’ї панують доброзичливі відносини, побудовані на повазі до старших членів сім’ї та до сімейних традицій. Батьки приділяють належну увагу особистісному, морально-етичному та фізичному вихованню хлопця.

Взаємодія з колективом та ставлення до школи.

1. Рівень розвитку учнів класу – високий та достатній. Більшість учнів гарно вихована та дисциплінована, притримуються правил внутрішнього розпорядку школи, поважають вчителів. У класі не спостерігаються певні усталені традиції.

2. В колективі Андрій має багато друзів, його поважають. Андрій користується авторитетом у колективі.

3. До товаришів по класу Андрій ставиться доброзичливо, намагається за необхідністю допомагати іншим. Більшість учнів – його друзі. Крім того, Андрій не приймає участі у конфліктних ситуаціях.

4. Андрій задоволений своїм положенням в колективі, має високий рівень знань з різних предметів, за результатами І семестру має оцінки лише високого та достатнього рівнів.

5. В школі Андрій цінує спілкування з товаришами та вчителями.

6. Андрій поважає вчителів, залюбки йде на контакт, ставиться до товаришів та до вчителів з повагою, проявляє дисциплінованість на уроках, сумлінно виконує доручення вчителя.

Навчальна діяльність.

1. У Андрія в школі висока успішність. Андрій отримує виключно оцінки високого та достатнього рівнів однаково з усіх предметів. Рівень знань – високий. З деяких предметів займається позаурочно з репетитором щоб підвищити рівень знань.

2. Світогляд високо розвинений відповідно до його вікової категорії. Побудований переважно на вивченому шкільному та позакласному матеріалі та соціальному досвіді хлопця.

3. Мова хлопця розвинена, чітка та емоційна. Андрій використовує у мовленні великий запас слів, що говорить про всебічний розвиток та образне мислення. Вміє чітко висловлювати свою думку в усній та письмовій формі.

4. Андрій зацікавлений у навчанні. Проявляє особливий інтерес до англійської та німецької мов, а також до математики. Націлений на високу успішність. Основними мотивами навчання є оцінка та похвала.

5. Андрій проявляє здібності у навчанні. Довільна увага має цілеспрямований характер. При навчанні активізує сенсорну та інтелектуальну увагу. Увага стійка, концентрована, здатна до швидкого переключення. До навчального матеріалу завжди намагається підійти осмислено. Швидкість осмислення – висока, на що впливає гарний розвиток інтелектуальних здібностей хлопця. Довільна увага залежить від прийомів та цілей запам’ятовування. Механічне заучування відсутнє тому, що Андрій підходить до навчального матеріалу осмислено. Володіє прийомами асоціативного запам’ятовування. Швидкість та тривалість запам’ятовування його вікової категорії у порівнянні з однокласниками – вище середнього. Розвинені як конкретне, так і абстрактне мислення. Андрій відрізняє як істотні, так другорядні ознаки предметів та явищ. У нього середній рівень засвоєння абстрактних понять, що характеризується рівнем розвитку процесів абстрактного мислення. Володіє прийомами узагальнення, порівняння. Вміє робити самостійні висновки та знаходити шляхи розв’язання тієї чи іншої проблеми. Уява конкретна продуктивна. Андрій вміє представляти дійсність в образах та користуватися нею, вирішуючи різні виникаючі задачі.6. У навчальній роботі проявляє старанність. У Андрія розбірливий почерк. Відповідально ставиться до виконання завдань класної та домашньої роботи. Завжди намагається зрозуміти матеріал. Ставить помірковані запитання щодо незрозумілих аспектів.

7. Андрій вміє організовувати свій робочий час не тільки в школі, а і у позанавчальний час. Андрій також відвідує спортивну секцію з боксу, має звання «Чемпіона Сумської області 2010».

 

Праця.

1. До праці ставиться позитивно. Зацікавлений у особистій та громадській користі своєї роботи. Андрій може ефективно працювати як у групі так і індивідуально.

2. В праці організований та дисциплінований, завжди розраховує свій час, заздалегідь готується до виконання завдань.

3. Є звичка до нетривалих трудових зусиль, що є характерним для його вікової категорії.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...