Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сировинні матеріали, склади мас і глазурейПри виробництві плиток для внутрішнього облицювання стін основною сировиною є, % по масі: глина — 25—75, каолін — 10—26, кварцовий пісок — 10—28, плитковий бій, або шамоту — 5—20, плавні (перліт, нефеліновий концентрат, скло бій, польовошпатовий концентрат)—10—30. Температурний коефіцієнт лінійного розширення маси регулюють, водячи крейду, вапняк, тальк, тонкомолотий кварц. Для поліпшення плинності шлікеру при помелі до складу маси додають електроліти, %: кальциновану соду — 0,1—0,5, рідке скло — 0,1—0,6, триполіфосфат натрію — 0,05—0,1. Глини, визначені як світло палені вогнетривкі та тугоплавкі, так і окремі види легкоплавких червоно палених. Як основні глини використовують вогнетривкі глини Веселовського і Новорайського родовищ, а також деякі інші.

Глини, які застосовують для виробництва, повинні відповідати наступним вимогам: глини не повинні бути високочутливими до сушіння та випалу, мати низьку температуру випалу і достатній інтервал спікання, що забезпечують одержання виробів необхідної якості при невисоких температурах випалу; мати рівний колір, що практично не змінюється в межах температур випалу, при яких вироби за своїми показниками відповідають вимогам стандарту. Глини не повинні містити шкідливих домішок — великих зерен вапняку, залозистих і кам'янистих включень, а також підвищеної кількості розчинних солей; повинні мати досить однорідний склад (інакше потрібно безупинно коректувати склад маси), середню чи помірну пластичність, містити більш 16% оксиду алюмінію і менш 6% карбонатних з'єднань.

Для виробництва плиток застосовують збагачений каолін марки КС-1. Як плавні застосовують кварц-польовошпатові матеріали, нефелінові концентрати, перліти та інші вулканічні породи, шлаки хімічного виробництва, стік чи бій ерклез, крейду, доломіт. З вулканічних порід найбільше часто застосовують перліт. Шлаки хімічного виробництва мають склад, близький до волластоніту. Їх використовують на ряді підприємств у суміші з глинами в кількості 50—55%, що дозволяє різко знизити температуру утельного випалу до 850—870°С, а глазурного випалу — до 830—840°С.

Матеріали, що містять кварц, відіграють важливу роль як отощуючі компоненти в плиткових масах, що забезпечують протікання фізико-хімічних перетворень у черепку виробів при їхньому випалі. У плиткових масах, звичайно, використовують кварцові піски чи кварцові відходи, що виходять при відмулюванні каолінів.

Маси для швидкісного випалу плиток повинні мати наступні властивості: високим температурним коефіцієнтом лінійного розширення (ТКЛР), що забезпечує запас по термостійкості при використанні багатоборних, лужних мало в'язких глазурей; показники вологісного розширення повинні бути мінімальними (при зменшенні вологісного розширення і збільшенні межі ТКЛР маси і глазурі збільшується стійкість плиток до утворення цеку в експлуатації); механічна міцність плиток після утельного випалу повинна бути не менш 10—12 МПа, у результаті чого після глазурування та декорування в плиток не утворяться дефекти (відбитості, тріщини) і забезпечується компенсація напруг, що виникають у другому политому випалі. Усадка не повинна перевищувати 2%, тому що плитки глазурують і декорують на установках із високими вимогами до стабільності розмірів.Оптимальний склад маси, % по масі: глина Веселовського родовища — 50—54, нефеліновий концентрат—20—25, крейда чи доломіт—8—10, плитковий бій—5, кварцовий пісок — інше. Плитки з такої маси обпалюють на поточно-конвеєрних лініях на температуру 1020—1030°С.

При готуванні глазурей крім фрітти, у шихтовий склад якої входять бура, борна кислота, циркон, оксид цинку, сода, поташ, вуглекислий барій, керамічні барвники та інші матеріали, додають глину, чи каолін бентоніт.

Для глазурування використовують в основному глухі борно-цирконієві глазурі, легкоплавкі, із низьким ТКЛР, що характеризуються можливо меншою в'язкістю в розплавленому стані, що забезпечує при швидкісних режимах випалу гарне розтікання, усереднення складу розплаву і максимальне вирівнювання глазурного покриття.

Технологічні схеми виробництва.

 

При виробництві глазурованих плиток для внутрішнього облицювання з тривалим режимом випалу застосовують тунельні печі, при швидкісних режимах сушіння та випалу — поточно-конвеєрні лінії. Виробничий процес складається з наступних операцій: готування шлікеру плиткової маси, сушіння шлікеру і готування прес порошку, пресування та сушіння плиток, випалу (утельного), сортування, глазурування, випалу (политого), сортування та упакування. Окремо готують фрітти і глазурі, капселі, гребінки та інший вогнетривкий припас.

Шлікер готують двома способами: помелом отощуючих матеріалів із частковою добавкою глини та окремим розпуском глини, каоліну; спільним помелом отощуючих матеріалів і всіх глинистих речовин. Отощуючі матеріали розмелюють у кульових млинах при вологості 45—50% до залишку на ситі № 0063 не більш 10%; глинисті - розпускають в агрегатах для здрібнювання та розпуску пластичних матеріалів при вологості 65—70% і зливають через сито № 01. Після перемішування глинистих і отощуючих матеріалів у змішувальних басейнах шлікер проходить магнітне очищення у фільтрах через магнітні плити і пропускається через сито № 016. Готовий шлікер повинен мати вологість 38—42%, тонкість помелу — залишок на ситі № 0063 — не більш 5—6%.

Для сушіння шлікеру застосовують баштові розпилювальні сушарки. Отриманий у розпилювальній сушарці порошок має велику плинність, що полегшує його передачу самопливом, за допомогою тічок. Порошок із розпилювальної сушарки має стабільний гранулометричний склад і рівномірну вологість. При цьому зменшується такий дефект пресування, як шаруватість. Після розпилювальної сушарки порошок вилежується в бункерах не менш 8 год., у противному випадку утрудняється пресування: з'являються зриви на лицьовій поверхні (для усунення цього дефекту хромують верхній пуансон преса, прес-форми підігрівають до 50—60°С).

Плитки пресують на пресах для напівсухого пресування — колінно-підоймовому, гідравлічних і ін. Відпресовані плитки сушать, глазурують і обпалюють. Застосовують технологічні схеми з одне - і дворазовим випалом плиток. При дворазовому способі з випалом у тунельних печах цикл виробництва плитки від пресування до сортування готової продукції досягає 72—80 ч.

Більш досконалі технологічні схеми виробництва глазурованих плиток із застосуванням швидкісних режимів випалу на поточно-автоматизованих конвеєрних лініях, на яких усі операції — від пресування до сортування — виконуються автоматично, причому цикл скорочується до 60— 70 хв. Майже усі великі вітчизняні керамічні заводи випускають глазуровані плитки для внутрішнього облицювання на конвеєрних лініях.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...