Главная Обратная связь

Дисциплины:


У системі СИ одиниці виміру- Вт; - Н.м.

Якщо зневажити тертям, теоретичний обертальний момент можна вважати прямо пропорційним величині перепаду тиску в гідромашині

,

де - коефіцієнт моменту, що характеризує питомий момент для тиску, рівного одиниці.

Цей момент можна визначити з вираження

; ,

або з урахуванням рівності ,

.

З приведеного випливає, що коефіцієнт чисельно дорівнює характерному (питомому) об’єму гідромашини

.

Обертальний момент,створений тиском рідини, у насосі спрямований убік, протилежну обертанню його вала, тобто він є реактивним моментом. Цей момент переборюється приводним двигуном.

У гідромоторі напрямок моменту тиску, що крутить, рідини збігається з напрямком обертання його вала і є активниммоментом, що робить корисну роботу на валові гідромотора.

Механічні втрати потужності і механічний ККД гідромашини.

Механічні втрати.

Перетворення енергії в гідромашині забезпечується рухом робочих елементів (вытиснителей), що супроводжується втратами енергії (потужності) на тертя механічних частин, а також на подолання в’язкостного й інерційного опору рідини в каналах машини. Ці механічні втрати потужності характеризуються механічним ККД машини, що дорівнює відношенню теоретичної(індикаторної)потужності до потужності, підведеної до машини ззовні. Для насоса підведеною потужністю є приводна потужність на його валові, для гідромотора – потужність, що відповідає фактичній витраті при даному тиску.

Механічні втрати потужності можуть бути обчислені:

Для насоса

;

Для гідромотора

,

де - потужність (приводна) на валу насоса;

- потужність, що знімається з вала гідромотора (ефективна потужність);

- теоретична (індикаторна) потужність машини (насоса або гідромотора);

і - механічні втрати потужності відповідно в насосі і гідромоторі.

Отже, механічні втрати збільшують потужність і момент, що крутить, на валу насоса і зменшують їх на валу гідромотора. Відповідно до цього фактичний обертальний момент на валу насоса або гідромотора буде дорівнює:

для насоса;

для гідромотора,

де і - утрати моменту відповідно в насосі й у гідромоторі;

- теоретичний (індикаторний) обертальний момент насоса і гідромотора, під яким розуміють момент, що розвивається перепадом тиску рідини в камерах насоса або гідромотора без обліку втрат на механічне тертя і втрат опору рідини,

і

Залежність обертального моменту гідромашини від перепаду тиску М=f(Δр) приведена на мал. 6.

 
 

 


 

Мал. 6. Залежність обертального моменту гідромашини від перепаду тиску М=f(Δр). 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...