Главная Обратная связь

Дисциплины:


Умови прохідності місцевості 

Властивості місцевості, що сприяють чи обмежують можливість пересування по ній різних видів бойової й іншої транспортної техніки визначають у м о в и її п р о х і д н о с т і .

 

При пересуванні поза дорогами ці умови залежать, в основному, від характеру рельєфу, ґрунтового і рослинного покрову, гідрографічної мережі, а при русі по дорогах - від їхньої густоти, класу і напрямку, стану полотна і мостів, наявності об'їздів, а також від характеру і стану населених пунктів, через які проходять дороги.

Оснащення військ високопрохідною технікою дозволяє їм переборювати різні природні і штучні перешкоди у високому темпі, що, зі своєї сторони, вимагає уважного вивчення й оцінки умов прохідності місцевості з метою досягнення високих темпів наступу.

Одним з основних факторів, що визначають ступінь прохідності будь-якої місцевості, є розвиненість і характеристика дорожньої мережі. Чим сильніше розвита мережа доріг і вище їхній клас, тим місцевість доступніше для всіх родів військ. Автомобільні дороги з твердим покриттям допускають рух транспорту в будь-яку погоду.

Прохідність ґрунтових доріг усіх видів визначається головним чином характером ґрунтів, рельєфом місцевості, часом року і станом погоди. Штучні спорудження на дорогах і ріках (мости, тунелі, акведуки, поромні переправи) можуть значно знизити швидкість руху, проїзду великогабаритної і важкої бойової техніки, а у випадку їхнього знищення - призупинити рух. У цих випадках необхідно заздалегідь передбачати можливі шляхи їхнього обходу.

По прохідності (поза дорогами) місцевість класифікується на:

-л е г к о п р о х і д н у – не обмежує швидкість, напрямок руху і дозволяє повторний рух по одному сліду гусеничних машин; допускає безперешкодне застосування бойової техніки при розчленованих побудовах і рух колон без посилення ґрунту;

-п р о х і д н у - майже не обмежує швидкості і напрямки руху. Допускає повторний рух по одному сліді гусеничних машин. Вимагає обходу або посилення окремих місць чи напрямків. Рух колісних машин звичайної прохідності має деякі труднощі. Допускає майже безперешкодне застосування бойової техніки при розчленованих побудовах і рух колон;

-в а ж к о п р о х і д н у - допускає рух гусеничних машин з невеликою швидкістю, обмежує маневр і повторний рух по одному сліду; рух колісних машин звичайної прохідності майже неможливий. Обмежує застосування бойовий техніки в розчленованих побудовах. Рух колон можливий тільки по дорогах і по спеціально обладнаних шляхах;

-н е п р о х і д н у - недоступна для руху гусеничних і колісних машин поза дорогами.

Прохідність окремих елементів місцевості і швидкості руху різних видів бойової техніки і транспортних засобів характеризуються даними, приведеними в таблицях №№ 1,2,3,4.Таблиця № 1

Прохідність ріки

Рід військ і техніки Глибина броду, що допускається,(м) при швидкості течії
до 1 м/сек до 2 м/сек більше 2 м/сек
Піхота в пішому порядку   1.0 0.8 0,6
Автомобілі:            
- вантажні 3-3,5 т 0.8 0.7 0,6
- вантажні 5 т 0.9 0.8 0,7
Артилерія на гусеничних тягачах 1.0 0.9 0,8
Середні танки 1.2 1.1 1,0
Важкі танки 1.5 1.4 1,3

 

Таблиця №2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...