Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ш. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ Й ОЦІНКИ МІСЦЕВОСТІ ПО ТОПОГРАФІЧНІЙ КАРТІ1. Вивчення й оцінка місцевості при здійсненні маршу.

 

Місцевість вивчається й оцінюється по маршруту руху й у районі зосередження. При цьому у визначеній послідовності усвідомлюються наступні питання:

а) По маршруту руху:

- характер місцевості уздовж маршруту;

- умови маскування і захисні властивості місцевості;

- характер доріг,їхня прохідність по ділянках, швидкості руху по них;

- наявність водяних перешкод, тіснин, заболочених ділянок (бар'єрних рубежів);

- наявність мостів іїхньої характеристики;

-наявність об'єктів, вигідних для нанесення ударів ВТЗ супротивником;

- шляху обходу тяжкопрохідних місць;

- можливість руху поза дорогами;

- протяжність маршруту.

При наявності водяної перешкоди визначається її ширина, глибина, швидкість плину і характер ґрунту дна, а також характер берегів, зручні місця зосередження військ і шляху виходуїх до ділянок форсування.

б) У районі зосередження:

- умови маскування і захисні властивості місцевості;

- прохідність усередині району і природні перешкоди;

- складки місцевості і природні маски для схованого пересування;

- умови інженерного обладнання.

2. Вивчення й оцінка місцевості при наступі.

Приймаючи рішення, командир усвідомлює задачу й оцінює обстановку. При цьому вивчається й оцінюється місцевість у смузі наступу на всю глибину бойової задачі.

Рекомендується наступний порядок вивчення й оцінки місцевості:

В р о з т а ш у в а н н і п р о т и в н и к а місцевість вивчається від переднього краю оборони в глибину. При цьому визначається:

- наявність перешкоді їх вплив на дію своїх військ, особливо танків;

-танкодоступні і тяжкопрохідні напрямки з урахуванням змін місцевості після нанесення ударів, міри, що необхідно прийняти для підвищення темпів наступу;

- стан дорожньої мережі, умови руху поза дорогами;

- умови спостереження з боку супротивника;

-вплив місцевості на маневр противника з метою посилення сил(військ) на загрожуємих напрямках і проведенні контратак.

В с в о є м у р о з т а ш у в а н н і вивчаються захисні властивості місцевості, стан дорожньої мережі, умови маскування, розгортання в батальйонні, ротні і взводні колони, висування на рубежі контратаки. Особливо ретельно вивчаються плановані рубежі розгортання, ймовірні райони й об'єкти нанесення супротивником вогневих ударів при висуванні військ до переднього краю.

У результаті вивчення й оцінки місцевості визначаються маршрути висування військ з районів розташування до переднього краю, рубежі регулювання і розгортання, місце КП і напрямок його переміщення, ймовірні рубежі введення в бій другого ешелону (резерву), заходу щодо маскування, захисту від ЗМУ і задачі по інженерному забезпеченню.Крім того, місцевість зробить вплив на визначення напрямку головного удару, пунктів (районів), захоплення яких приведе до різкого зниження стійкості оборони супротивника, на організацію взаємодії між частинами і підрозділами і плануванняїхнайбільш доцільного використання в ході бою.

3. Вивчення й оцінка місцевості при переході до оборони.

При переході до оборони, з метою вивчення й оцінки місцевості району (ділянки) оборони, як правило проводиться рекогносцировка місцевості.

Коли ж за умовами обстановки командир не має часу і можливостей для проведення рекогносцировки, рішенняна оборону приймається по карті.

У цьому випадку при вивченні й оцінці місцевості спочатку встановлюється її загальний характер, визначаються умови спостереження, маскування, захисні властивості, можливі зміни в характерімісцевості при нанесенні супротивником вогневих ударів, характер дорожньої мережі і прохідність поза дорогами. Потім детально вивчається й оцінюється місцевість на підступах до переднього краю оборони й уїї глибину.

Н а п і д с т у п а х д о п е р е д н ь о г о к р а ю особливо ретельно вивчаються ймовірні райони схованого зосередження супротивника, передбачувані маршрути висування, райони і рубежі розгортання його сил і засобів. Визначаються танкодоступні і непрохідні напрямки, ймовірний напрямок головного удару.

Оцінюються умови маскування і спостереження зі сторони супротивника, можливість здійсненняним маневру силами і засобами в ході бою.

В г л и б и н і о б о р о н ививчаються й оцінюються маскувальні і захисні властивості місцевості, стан дорожньої мережі і вплив її на здійснення маневру силами і засобами в ході оборонного бою, визначається наявність природних штучних перешкод і перешкод, у першу чергу для танків.

У результаті оцінки місцевості командир повинний визначити напрямок головного удару супротивника, можливі рубежі розгортання його танків, піхоти, вогневі позиції артилерії і місця пунктів керування супротивника, накреслення опорних пунктів рот (районів оборони), ділянки і пункти зосередження основних зусиль, напрямку найбільше доцільного проведення маневру вогнем і підрозділами, місця КП і тилових підрозділів, заходи щодо маскування й інженерного забезпечення.

 

 


_______

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...