Главная Обратная связь

Дисциплины:


ХАРАКТЕРИСТИКА СХОДІВ ОДНОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВСходи однодольних рослин відрізняються від дводольних відсутністю парних симетрично розміщених сім'ядолей (рис. 6). Вони мають лише одну сім'ядолю. До однодольних бур'янів належать рослини з таких родин: тонконогові, осокові, спаржеві, лілійні, комелінові, ситникові. Найбільше видове різноманіття та значення в землеробстві як бур'яни мають рослини з родини тонконогових (Роасеае).

Після початку проростання насінини в рослин з родини тонконогових (Роасеае) вглиб ростуть зародкові корінці, а на поверхню ґрунту виходить первинне стебельце, укутане першим піхвовим листочком - чохликом або колеоптилем. Останній містить дуже мало хлорофілу, тому безбарвний, і лише інколи - зеленуватого кольору. Пізніше колеоптиль проривається першим листком і надалі залишається у вигляді безбарвної трубочки у нижній частині сходів. Колеоптиль може розташовуватися в одних рослин безпосередньо над щитком зародка, а в інших бути відділеним тонким циліндричним стебельцем (мезокотилем). Довжина останнього суттєво коливається залежно від глибини загортання насінини. Біля поверхні ґрунту мезокотиль потовщується і там утворюється перший стебловий вузол, з якого виростають додаткові корінці.

Типи проростання однодольних рослин наведені на рис. 6. Довжина епікотиля у сходів злаків неоднакова. Він росте до тих пір, доки не з'являться сприятливі умови для росту стеблових корінців. Верхня межа епікотиля ясно виражена у вигляді різкого потовщення діаметра епікотилярної осі. На ньому утворюються стеблові корінці. У подальшому всі частини, що розташовані нижче цього вузла, відмирають. У однодольних рослин найбільшого розвитку досягають вторинні корені, які утворюються з підземних, а інколи і наземних стеблових вузлів. Первинні зародкові корінці в цієї групи рослин мають велике значення лише на перших етапах розвитку. З цього правила є виняток.

Листки у рослин з родини тонконогових складаються з плоскої листової пластинки і трубчастої піхви, краї якої не зростаються (рис. 7).

Рис. 6. Тип проростання однодольних рослин: 1,2 - цибуля; злаки: 3 - Andropogon halepensis з мезокотилем, 4 - Bromus squarrosus без мезокотиля  

 

Ширина листка коливається від 1 до 5 мм, а довжина - від 2 до 25 мм. У місці переходу листкової пластинки у піхву деякі рослини мають безколірний плівчастий виріст, який називається язичком, наприклад, у пирію повзучого (Agropyrum repens L), вівсюга звичайного (Avena fatua L.) та ін. У деяких видів він може бути відсутнім (види з родів мишій (Setaria) та просо (Echinochloa). Із зовнішнього боку на межі переходу листкової пластинки у піхву деякі види мають вирости, які називають вушками, в інших видів їх може не бути. Для однодольних рослин характерним є повздовжнє жилкування листків та мичкувата коренева система. Суттєве значення має такий показник, як опушеність першого листка. Характерною особливістю рослин з даної родини є їх здатність до кущення.У лілійних на самому початку проростання із насінини виступає насіннєва піхва, яка містить у середині бруньки перший листок. Верхній кінець сім’ядолі залишається у насінині і виконує роль всмоктування ендосперму. У цибулинних сім’ядольне коліно вигинається.

 


2. Морфологічний опис сходів дводольних бур’янів

Вид (укр., лат.) Сім’ядолі Перший листок
Форма Довжина Ширина Колір Особливості Форма Довжина Ширина Колір Особливості
Біологічна група – ранні ярі Клас – дводольні
                     
                     

 

Вид (укр., лат.) Гіпокотиль Епікотиль
Форма Довжина Товщина Колір Особливості Форма Довжина Товщина Колір Особливості
Біологічна група – ранні ярі Клас – дводольні
                     
                     

 

3. Морфологічний опис сходів однодольних бур’янів

Вид (укр., лат.) Перший листок Другий листок Мезокотиль
Форма Довжина Ширина Колір Особливості Форма Довжина Ширина Колір Особливості
Біологічна група – ранні ярі Клас – однодольні
                       
                       
                                       

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...