Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 1

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями

N з/п Дата звіту касира Дебет субрахунку 30___ Кредит субрахунку 30___
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                  і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)              
                                                 
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця _____ Залишок на кінець місяця ______
Сума оборотів за меморіальним ордером ______


Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах
 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 2

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

N з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку ___ Кредит субрахунку ___
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)              
                                                 
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця _____ Залишок на кінець місяця ______
Сума оборотів за меморіальним ордером ______
Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах
                                                                 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 3

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

N з/п Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку) Дебет субрахунку ___ Кредит субрахунку ___
до кредиту субрахунків до дебету субрахунків
                    Разом                     Разом
                                               
                                               
                                               
                і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)              
                                                 
  Усього:                                            
Залишок на початок місяця _____ Залишок на кінець місяця ______
Сума оборотів за меморіальним ордером ______
Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах
                                                                 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 4

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

N з/п КЕКВ Дата N доку- мента Назва організації (установи) Залишок на початок місяця за субрахунком 364 Дебет субрахунку 364 Кредит субрахунку 364 Другі записи Залишок на кінець місяця за субрахунком 364
Дата N доку- мента до кредиту субрахунків Дата N доку- мента до дебету субрахунків Д Д Д
дебет кредит           Разом           Разом К К К дебет кредит
                                                       
                                                       
                                                       
                і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)                        
                                                         
Усього:                                              
Сума оборотів за меморіальним ордером _______    
Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах
                                                                         


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 5

за _______________ 20__ р.

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

N з/п Зміст операції Дебет субрахунку Кредит субрахунку Сума
Нараховано заробітної плати 80__, 81__  
Нараховано стипендій 80__, 81__  
Нараховано допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю  
Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування 80__, 81__  
Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування 80__, 81__  
Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 80__, 81__  
Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію 661, 662  
Утримано за товари, продані в кредит  
Утримано прибутковий податок з громадян 661, 662  
Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки  
Утримано на обов'язкове пенсійне страхування  
Утримано внесків на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття  
Утримано за договорами добровільного страхування  
Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків 661, 662  
Утримано за позиками банку  
Утримано за виконавчими документами 661, 662  
Усього:  
Сума оборотів за меморіальним ордером ___________
  Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)          
  Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)          
  Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на ____ аркушах        
                           


Зворотний бік типової форми N 405 (бюджет)

Код програмної класифікації, вид коштів спеціального фонду, найменування установ, що обслуговуються Номер відомості НАРАХОВАНО УТРИМАНО сума до видачі борг за праців- ником Нараховано внесків на обов'язкове соціальне страхування Нараховано внесків на обов'язкове страхування на випадок безробіття Нараховано внесків на обов'язкове пенсійне страхування  
штатним працівникам за позаштатним працівникам допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю аванс за 1-шу половину місяця прибут- ковий податок за виконав- чими докумен- тами за товари, продані в кредит за безготівковим перера- хунком сум членських профспілкових внесків погашення залишку боргу за праців- ником вип- лата в між- розра- хунко- вий період     усього утримано кредит дебет
окремими видами
          Разом за КЕКВ ____   дні сума
                                                       
                                                       
                                                       
                    і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)                  
                                                       
Усього                                                    
___________________(назва установи)   Типова форма N 405-авт (бюджет) Затверджено наказом Державного казначейства України від 27 липня 2000 р. N 68
                                                               sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...