Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 6за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

N з/п КЕКВ Дата N доку- мента Назва організації (установи) Залишок на початок місяця за субрахунком 675 Дебет субрахунку 675 Кредит субрахунку 675 Другі записи Залишок на кінець місяця за субрахунком 675
Дата N доку- мента до кредиту субрахунків Разом Дата N доку- мента до дебету субрахунків Разом Д Д Д
дебет кредит                     К К К дебет кредит
                                                       
                                                       
                                                       
                і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)                        
                                                         
Усього:                                              
Сума оборотів за меморіальним ордером ________  
Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах
                                                                         
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 7

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів

N з/п КЕКВ Дата N доку- мента Назва організації (установи) Залишок на початок місяця за субрахунком 361 Дебет субрахунку 361 Кредит субрахунку 361 Залишок на кінець місяця за субрахунком 361
Дата N доку- мента до кредиту субрахунків Разом Дата N доку- мента до дебету субрахунків Разом
дебет кредит                     дебет кредит
                                                 
                                                 
                                                 
                і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)                  
                                                   
Усього:                                        
Сума оборотів за меморіальним ордером ________    
Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах
                                                                   


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 8

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами

N з/п КЕКВ N авансового звіту Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи Залишок на початок місяця за субрахунком 362 Видано під звіт і відшкодовано перевитрат - дебет субрахунку 362 Кредит субрахунку 362 Другі записи Залишок на кінець місяця за субрахунком 362
Повернення невикористаних сум авансу Затверджена сума витрат по авансовому звіту До дебету субрахунків Д Д Д Дебет Кредит
Дата виникнення заборгованості Дебет Кредит Дата Кредит субрахунку 30_ Дата Кредит субрахунку 30_ Дата Дебет субрахунку 30_             К К К
                                                 
                                                 
                                                 
            і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)                  
                                                 
Усього:                                        
Сума оборотів за меморіальним ордером ________    


Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 9

за _______________ 20__ р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

N з/п Дата Номер доку- мента Назва документа Матеріально відповідальна особа (установа) Дебет субрахунків Кредит субрахунків
        10_ 10_   11_ 11_   12_ 12_   Разом:
                                             
                                             
                                             
                                             
Усього:                                    
Сума оборотів за меморіальним ордером _______


Виконавець: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) Перевірив: _______ (посада) ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______ (підпис) ______________ (ініціали і прізвище) "___" _______ 20__ р. Додаток на _______ аркушах


sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...