Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 15за _______________ 20__ р.

Зведення відомостей за розрахунками з батьками на утримання дітей

N з/п Назва установи (дитячої групи) Заборгованість на початок місяця за субрахунком 674 Нараховано за дні відвідування Оплачено за квитанцією Заборгованість на кінець місяця за субрахунком 674
дебет кредит дебет 674 кредит 714 дебет кредит
               
               
               
      і так далі    
               
Усього:            
Сума оборотів за меморіальним ордером _______  


Виконавець: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Перевірив: _____________ (посада) ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ______________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)  
"___" ______________ 20__ р. Додаток на _______ аркушах

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16

Накопичувальна відомість позабалансового обліку

N з/п Назва об'єкта позабалансового обліку Надходження (одержано, надано, отримано тощо) Вибуття (використано, списано, повернуто, сплачено тощо)  
   
кількість ціна сума підстава (номер, дата і найменування документа) кількість сума підстава (номер, дата і найменування документа) кількість сума підстава (номер, дата і найменування документа)    
   
                           
                           
                           
    і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)                  
Усього:                        
Сума оборотів за меморіальним ордером:____________

Виконавець: ____________ (посада) ____________ (підпис) ____________ (ініціали і прізвище) Перевірив: ______________ (посада) ____________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ____________ (підпис) ____________ (ініціали і прізвище) "___" ____________ 20__ р.       Додаток на ___ аркушах


 

КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ

за 20__ р.

За даним зразком друкувати всю книгу форми N 441 (бюджет)

Порядковий номер (табельний номер) Прізвище, ім'я та по батькові Кредит (віднесено на рахунок депонентів) Дебет - виплачено
місяць номер платіжної відомості сума номер видаткового касового ордера січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
                                   
                                   
  і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)                                


Реєстр депонованих сум

за ____________ 20__ р.

Дебет субрахунку ___ до кредиту субрахунку ___

Порядковий номер (табельний номер) Найменування відділу (управління), курсу (групи) Номер платіжної відомості Прізвище, ім'я та по батькові Дата виникнення заборгованості Сума невиплаченої заробітної плати, стипендії Відмітка про сплату (перерахування, списання, перенесення)
дата номер документа сума підпис виконавця
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Усього:          


Касир: ____________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)    
Перевірив: ____________ (посада) ____________ (підпис)   __________________ (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер: ____________ (підпис) __________________ (ініціали і прізвище)   "___" ____________ 20__ р.
           


ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА

Зразок непарних сторінок форми N 308 (бюджет)

             
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
                           
                           
                           
          і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)        
                           
                           
                           


Зразок парних сторінок форми N 308 (бюджет)

Місяць ____________

N рядка Дата N меморіального ордера Сума оборотів за меморіальним ордером Обороти за субрахунками
       
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
Залишки за субрахунками на початок місяця:                
                       
                       
                       
          і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)    
                       
Усього:                  
Залишки за субрахунками на кінець місяця:                

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...