Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оподатковуваний 2 400 000Різниця між бухгалтерським і оподатковуваним прибутком обумовлена тимчасовою різницею, яка буде анульована в 2010 році. Допустимо, що ставка податку на прибуток складає 30 % у 2009 році і 25 % у 2010 році. В кінці 2009 року підприємство повинне відобразити в Звіті про фінансовий стан, євро:

а) 270 000 відстрочене податкове зобов'язання;

б) 225 000 відстрочений податковий актив;

в) 270 000 відстрочений податковий актив;

г) 225 000 відстрочене податкове зобов'язання.

271. Підприємство придбало комп'ютери 2 січня за 100 000 євро. Комп'ютери не мають ліквідаційної вартості, а термін їх корисної експлуатації рівний 5 років. Для цілей фінансової звітності використовується прямолінійна амортизація, а з метою оподаткування нарахована амортизація складе:

Рік Сума, євро
20 000
11 500
11 500
5 800

Припустимо, що податок на прибуток рівний 30 %. Відстрочене податкове зобов'язання на 31 грудня 2007 р. складе, євро:

Поточне Довгострокове
а)
б)
в) 3 360
г)

272. Компанія «Зоресвіт» була створена 2 січня 2005 року. На кінець року її прибуток до оподаткування в Звіті про прибутки і збитки склав 880 000 євро, а прибуток до оподаткування 1 600 000 євро. Єдиною тимчасовою різницею є гарантійні зобов'язання (для цілей оподаткування ці витрати признаються в періоді їх оплати), які, як очікується, будуть сплачені таким чином:

Рік Сума, євро
120 000
240 000

Податок на прибуток складає: 35 % - в 2005 році, 30 % - в 2006-2008 роках і 25 % - в 2009 р.

Виходячи їх цього сума відстроченого податкового активу в Звіті про фінансовий стан компанії «Зоресвіт» на 31.12.05 складає:

а) 144 000;

б) 168 000;

в) 204 000;

г) 252 000.

 

 


Завдання: 1) На основі наведених господарських операцій визначити кореспонденцію рахунків. 2) Трансформувати вихідні дані звітності у відповідності до МСБО та МСФЗ. 3) Заповнити форми звітності на кінець періоду.

 

Основні господарські операції, які відбулись на фірмі за звітний рік (1 варіант)

 

1. Введено в експлуатацію будівля виробничого призначення яка рахувалася незавершеному будівництві вартістю – 60000 грн.(1 квартал)

2. Придбано станок для виробництва вартістю – 8000 грн. в т.ч. ПДВ

3. Нарахована амортизація на ОЗ виробничим методом виходячи із виробництва 10000000 виробів за три роки (за звітний рік вироблено 200000 шт.) – ?4. Транспортно-заготівельні витрати – 3000 грн. в т.ч. ПДВ (201, 204 рах.)

5. На виробництво списано виробничих запасів на суму ? грн.

6. Нарахована зарплата виробничого персоналу – 20000 грн.

7. Незавершене виробництво зменшилося на 5000 грн.

8. Здано на склад готової продукції на суму 1500000 грн. в оптових цінах

9. Реалізовано продукції на 2200000 грн. в т.ч. ПДВ

10. Поступило коштів на р/р за продукцію 1500000 грн. та 10000 дол. США (курс 8.14 на дату відгрузки, курс оприбуткування – дата отримання КПІЗ)

11. Нараховано та перераховано ПДВ – ?

12. Виплачена ЗП та сплачено податки утримані та нараховані – ?

13. Проведено дооцінку ОЗ на кінець періоду на 10% – ?

14. Погашено кредит банку сумі 40000 грн та відсотки 2000 грн.

15. Погашено кредиторської заборгованості на суму 60000 грн.

16. Нараховано резерв відпусток виробничому персоналу в сумі 5000 грн.

17. Нараховано резерв сумнівної дебіторської заборгованості 13000 грн.

18. Проведено акт виконаних робіт та оплачено рахунок за участь у виставці 3000 грн. в т.ч. ПДВ

19. Нараховано ЗП в сумі 5000 грн. адмінперсоналу, виплачено через касу та сплачено податки

20. Реалізовано станок первісною вартістю 3600 грн. 30 червня знос, якого 17%, за ціною 5000 грн.

21. Нараховано та перераховано податок па прибуток у розмірі 25% від отриманого прибутку

22. Нараховано та виплачено дивіденди в розмірі 18% від чистого прибутку

23. Під час проведення інвентаризації виявлено, що лінія для приготування маси залишковою вартістю 100000 грн. повністю зношена та не може бути активом, а токарний станок який не рахується на балансі використовується для виготовлення форм (експертна оцінка становить 45000 грн.)

24. На ремонт та поліпшення основних засобів списано матеріалів на суму 180000 грн. та заробітної плати 56000 грн., нарахування на неї 39% – ?

 


Основні господарські операції, які відбулися на фірмі за звітний рік (2 варіант)

 

1. Введено в експлуатацію будівля виробничого призначення яка рахувалася незавершеному будівництві вартістю 76000 грн.(1 квартал)

2. Придбано та введено у виробництво нову технологію для виготовлення виробів вартістю 7000 дол. США.(курс 8.10 грн. за дол. США)

3. Нарахована амортизація на ОЗ прямолінійним методом виходячи із ліквідаційної вартості 579000 грн. та терміну експлуатації 8 років.

4. Транспортно-заготівельні витрати 8000 грн. вкл. ПДВ (201, 204 рах.)

5. На виробництво списано виробничих запасів на суму ? грн.

6. Нарахована зарплата виробничого персоналу 35000 грн.

7. Незавершене виробництво збільшилось на 7000 грн.

8. Здано на склад готової продукції на суму 1630000 грн. в оптових цінах

9. Реалізовано продукції на 2140000 грн. в т.ч. ПДВ

10. Поступило коштів на р/р за продукцію 1400000 грн. та 11000 дол. США (курс 8.08 на дату відгрузки, курс оприбуткування – дата отримання КПІЗ)

11. Нараховано та перераховано ПДВ – ?

12. Виплачена ЗП та сплачено податки утримані та нараховані – ?

13. Проведено уцінку ОЗ на кінець періоду на 10% – ?

14. Погашено кредит банку сумі 60000 грн. та відсотки 7000 грн.

15. Погашено кредиторської заборгованості на суму 70000 грн.

16. Нараховано резерв відпусток виробничому персоналу в сумі 15000 грн.

17. Нараховано резерв сумнівної дебіторської заборгованості 23000 грн.

18. Проведено акт виконаних робіт та оплачено рахунок за участь у виставці 30000 грн. в т.ч. ПДВ

19. Нараховано ЗП в сумі 11000 грн. адмінперсоналу, виплачено через касу та сплачено податки

20. Реалізовано станок первісною вартістю 42000 грн. 30 червня знос якого 20%, за ціною 70000 грн.

21. Нараховано та перераховано податок па прибуток у розмірі 23% від отриманого прибутку – ?

22. Нараховано та виплачено дивіденди в розмірі 14% від чистого прибутку

23. Під час проведення інвентаризації виявлено, що лінія для приготування маси залишковою вартістю 20000 грн. повністю зношена та не може бути активом, а токарний станок який не рахується на балансі використовується для виготовлення форм (експертна оцінка становить 35000 грн.)

24. На ремонт та поліпшення основних засобів списано матеріалів на суму 160000 грн. та заробітної плати 46000 грн., нарахування на неї 40% – ?

 


Основні господарські операції, які відбулися на фірмі за звітний рік (3 варіант)

 

1. Введено в експлуатацію будівля виробничого призначення яка рахувалася незавершеному будівництві вартістю 106000 грн.(1 квартал)

2. Придбано та введено у виробництво нову технологію для виготовлення виробів вартістю 8000 євро.(курс 10.40 грн. за 1 євро)

3. Нарахована амортизація на ОЗ прямолінійним методом виходячи із ліквідаційної вартості 545000 грн. та терміну експлуатації 10 років.

4. Транспортно-заготівельні витрати 8000 грн. (201, 204 рах.)

5. На виробництво списано виробничих запасів на суму ? грн.

6. Нарахована заробітна плата цеховому персоналу 7600 грн.

7. Нарахована зарплата виробничого персоналу 10000 грн.

8. Незавершене виробництво збільшилось на 7000 грн.

9. Здано на склад готової продукції на суму 1650000 грн. в оптових цінах

10. Реалізовано продукції на 2150000 грн. включаючи ПДВ

11. Поступило коштів на р/р за продукцію 1450000 грн. та 12000 дол. США (курс 8.11 на дату відгрузки, курс оприбуткування – дата отримання КПІЗ)

12. Нараховано та перераховано ПДВ

13. Виплачена ЗП та сплачено податки утримані та нараховані

14. Проведено уцінку ОЗ на кінець періоду на 15%

15. Погашено кредит банку сумі 70000 грн. та відсотки 6000 грн.

16. Погашено кредиторської заборгованості на суму 80000 грн.

17. Нараховано резерв відпусток виробничому персоналу в сумі 25000 грн.

18. Нараховано резерв сумнівної дебіторської заборгованості 25000 грн.

19. Проведено акт виконаних робіт та оплачено рахунок за участь у виставці 20000 грн. в т.ч. ПДВ

20. Нараховано ЗП в сумі 8000 грн. адмінперсоналу, виплачено через касу та сплачено податки

21. Реалізовано станок первісною вартістю 26000 грн. 30 червня знос якого 20%, за ціною 30000 грн.

22. Нараховано та перераховано податок па прибуток у розмірі 24% від отриманого прибутку – ?

23. Нараховано та виплачено дивіденди в розмірі 16% від чистого прибутку – ?

24. Під час проведення інвентаризації виявлено, що лінія для приготування маси залишковою вартістю 10000 грн. повністю зношена та не може бути активом, а токарний станок який не рахується на балансі використовується для виготовлення форм (експертна оцінка становить 25000 грн.)

25. На ремонт та поліпшення основних засобів списано матеріалів на суму 150000 грн. та заробітної плати 56000 грн., нарахування на неї 38% – ?

 


Основні господарські операції, які відбулися на фірмі за звітний рік (4 варіант)

 

1. Введено в експлуатацію будівля виробничого призначення яка рахувалася незавершеному будівництві вартістю 90000 грн.(1 квартал)

2. Придбано станок для виробництва вартістю 18000 грн. в т.ч. ПДВ

3. Нарахована амортизація на ОЗ виробничим методом виходячи із виробництва 18000000 виробів за три роки (за звітний рік вироблено 400000 шт.)

4. Транспортно-заготівельні витрати 4000 грн. в т.ч. ПДВ (201, 204 рах.)

5. На виробництво списано виробничих запасів на суму ? грн.

6. Нарахована зарплата виробничого персоналу 28000 грн.

7. Незавершене виробництво зменшилося на 7000 грн.

8. Здано на склад готової продукції на суму 1500000 грн. в оптових цінах

9. Реалізовано продукції на 2600000 грн. в т.ч. ПДВ

10. Поступило коштів на р/р за продукцію 1560000 грн. та 10000 дол. США (курс 8.14 на дату відгрузки, курс оприбуткування – дата отримання КПІЗ)

11. Нараховано та перераховано ПДВ – ?

12. Виплачена ЗП та сплачено податки утримані та нараховані – ?

13. Проведено уцінку ОЗ на кінець періоду на 12% – ?

14. Погашено кредит банку сумі 60000 грн. та відсотки 7000 грн.

15. Погашено кредиторської заборгованості на суму 70000 грн.

16. Нараховано резерв відпусток виробничому персоналу в сумі 15000 грн.

17. Нараховано резерв сумнівної дебіторської заборгованості 23000 грн.

18. Проведено акт виконаних робіт та оплачено рахунок за участь у виставці 30000 грн. в т.ч. ПДВ

19. Нараховано ЗП в сумі 6000 грн. адмінперсоналу, виплачено через касу та сплачено податки

20. Реалізовано станок первісною вартістю 36000 грн. 30 червня знос якого 20%, за ціною 50000 грн.

21. Нараховано та перераховано податок па прибуток у розмірі 24% від отриманого прибутку

22. Нараховано та виплачено дивіденди в розмірі 19% від чистого прибутку

23. Під час проведення інвентаризації виявлено, що лінія для приготування маси залишковою вартістю 20000 грн. повністю зношена та не може бути активом, а токарний станок який не рахується на балансі використовується для виготовлення форм (експертна оцінка становить 35000 грн.)

24. На ремонт та поліпшення основних засобів списано матеріалів на суму 140000 грн. та заробітної плати 36000 грн., нарахування на неї 36% – ?

 


Основні господарські операції які відбулися на фірмі за звітний рік (5 варіант)

 

1. Введено в експлуатацію будівля виробничого призначення яка рахувалася незавершеному будівництві вартістю – 76000 грн.(1 квартал)

2. Придбано та введено у виробництво нову технологію для виготовлення виробів вартістю – 8000 дол. США.(курс 8.08 грн. за дол. США)

3. Нарахована амортизація на ОЗ прямолінійним методом виходячи із ліквідаційної вартості – 545000 грн. та терміну експлуатації 10 років.

4. Транспортно-заготівельні витрати – 6000 грн. вкл. ПДВ (201, 204 рах.)

5. На виробництво списано виробничих запасів на суму – ? грн.

6. Нарахована зарплата виробничого персоналу – 30000 грн.

7. Незавершене виробництво збільшилось на 5000 грн.

8. Здано на склад готової продукції на суму 1600000 грн. в оптових цінах

9. Реалізовано продукції на 2100000 грн. включаючи ПДВ

10. поступило коштів на р/р за продукцію 1400000 грн. та 11000 дол. США (курс 7.95 на дату відгрузки, курс оприбуткування – дата отримання КПІЗ)

11. Нараховано та перераховано ПДВ

12. Виплачена ЗП та сплачено податки утримані та нараховані – ?

13. Проведено дооцінку ОЗ на кінець періоду на 10% – ?

14. Погашено кредит банку в сумі 40000 грн. та відсотки – 2000 грн.

15. Погашено кредиторської заборгованості на суму – 60000 грн.

16. Нараховано резерв відпусток виробничому персоналу в сумі – 5000 грн.

17. Нараховано резерв сумнівної дебіторської заборгованості – 13000 грн.

18. Проведено акт виконаних робіт та оплачено рахунок за участь у виставці – 3000 грн. в т.ч. ПДВ

19. Нараховано ЗП в сумі 3000 грн. адмінперсоналу, виплачено через касу та сплачено податки.

20. Реалізовано станок первісною вартістю – 3600 грн. 30 червня знос якого 20%, за ціною 5000 грн.

21. Нараховано та перераховано податок па прибуток у розмірі 21% від отриманого прибутку

22. Нараховано та виплачено дивіденди в розмірі 20% від чистого прибутку

23. Під час проведення інвентаризації виявлено, що лінія для приготування маси залишковою вартістю 120000 грн. повністю зношена та не може бути активом, а токарний станок який не рахується на балансі використовується для виготовлення форм (експертна оцінка становить 45000 грн.)

24. На ремонт і поліпшення основних засобів списано матеріалів на суму 120000 грн. та заробітної плати 26000 грн., нарахування на неї 37% – ?

 


Таблиця №1

Довідкові дані:

Виписка із відомості 3.3. про надходження виробничих запасів та МШП за 1 квартал 20__ р.

№ з/п Документи постачальників Постачальники Номер прибуткового ордеру Вартість виробничих запасів що надійшли за обліковими цінами без ПДВ З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків Всього за кредитом
Дата
01.03. ПАТ "Хімзавод"             228,8 1372,8
10.03. ПАТ "Новоселівський ГЗК"            
15.03. ТОВ «Прибор»            
16.03. ПАТ "Содовий завод"            
20.03. ПАТ "Швейна фабрика"            
21.03. Хімічний комбінат            
27.03. ТОВ «Квота»            
30.03. Енергозбут *               1165,8 6994,8
30.03. ВАТ "Нафтопродукт"             751.2 4507.2
30.03. ПП «Агропромтехніка»            
31.03. ВАТ "Тернопільгаз"          
Разом 50085.80 300514.8

Примітка:

· Електроенергія від енергозбуту відноситься по цехах: Цех №1 – 1832, в тому числі для роботи обладнання 1684, для освітлення 148; Цех №2 – 3665, в тому числі для роботи обладнання 3445, для освітлення 220.

· Розрахунки з постачальниками проведені на умовах 50% передплати та відтермінування 30 календарних днів

· Виробничі запаси придбані на протязі місяця списані на виробництво продукції, а принтер (5600 грн.) введено в експлуатацію в четвертому місяці.

 


 

                      Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
                                КОДИ
                        Дата (рік, місяць, число)        
Підприємство ВАТ"Бережанський склозавод"   за ЄДРПОУ  
Територія Україна   за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство   за КОПФГ    
Орган державного управління     за СПОДУ    
Вид економічної діяльності виробництво склопосуду   за КВЕД   26.13.0
Одиниця виміру: тис. грн.     Контрольна сума  
Адреса м.Бережани вул.Лепки,33          
  Баланс      
  на 31 грудня р.    
                                         
                Форма N 1       Код за ДКУД
                                         
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація (   ) (   )
Незавершене будівництво  
Основні засоби:      
залишкова вартість 3 879  
первісна вартість 9 021  
знос ( 5 142 ) (   )
Довгострокові біологічні активи:      
справедлива (залишкова) вартість    
первісна вартість    
накопичена амортизація (   ) (   )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості  
Первісна вартість інвестиційної нерухомості  
Знос інвестиційної нерухомості  
Відстрочені податкові активи    
Гудвіл    
Інші необоротні активи  
Усього за розділом I 4 046
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси  
Поточні біологічні активи    
Незавершене виробництво  
Готова продукція 3 596  
Товари  
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 1 061  
первісна вартість 1 061  
резерв сумнівних боргів (   ) (   )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом  
за виданими авансами  
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість  
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті  
у т.ч. в касі  
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи  
Усього за розділом II 6 426
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс 10 472
                                         
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал      
Статутний капітал 1 181  
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капітал    
Інший додатковий капітал 1 080  
Резервний капітал  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 038          
Неоплачений капітал (   ) (   )
Вилучений капітал (   ) (   )
Усього за розділом I 6 594
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу  
Інші забезпечення    
     
  (   ) (   )
     
     
Цільове фінансування    
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом III
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків  
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1 011  
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів  
з бюджетом  
з позабюджетних платежів    
зі страхування 1 689  
з оплати праці  
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
     
Інші поточні зобов'язання  
Усього за розділом IV 3 876
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс 10 472
                                         
Керівник                
                                       
Головний бухгалтер                

 


 

                    Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
                                КОДИ
                            Дата (рік, місяць, число)      
Підприємство   за ЄДРПОУ  
Територія Україна   за КОАТУУ  
Орган державного управління     за СПОДУ    
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство   за КОПФГ    
Вид економічної діяльності   за КВЕД   26.13.0
Одиниця виміру: тис. грн.     Контрольна сума  
                                         
Звіт про фінансові результати
  За рік р.    
                                         
                Форма N 2     Код за ДКУД  
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   17 621
Податок на додану вартість (   ) ( 2 859 )
Акцизний збір   -     -  
    -     -  
Інші вирахування з доходу   -     -  
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   14 762
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (   ) ( 11 395 )
Валовий:      
прибуток   3 367
збиток   -     -  
Інші операційні доходи  
  - -
Адміністративні витрати (   ) ( 1 468 )
Витрати на збут (   ) ( 1 328 )
Інші операційні витрати (   ) ( 2 563 )
  - -
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток    
збиток (   ) ( 1 546 )
Доход від участі в капіталі - -
Інші фінансові доходи - -
Інші доходи - -
Фінансові витрати (   ) ( )
Втрати від участі в капіталі   -     -  
Інші витрати   -   ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті   -     -  
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток    
збиток (   ) ( 1 882 )
  - -
  - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності   -     -  
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток    
збиток (   ) ( 1 882 )
Надзвичайні:      
доходи - -
витрати   -     -  
Податки з надзвичайного прибутку   -     -  
Чистий:      
прибуток    
збиток (   ) ( 1 882 )
Забезпечення матеріального заохочення - -
                                         
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати   6 642
Витрати на оплату праці   3 916
Відрахування на соціальні заходи   1 471
Амортизація  
Інші операційні витрати   1 681
Разом   13 973
       
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій   8 655
Скоригована середньорічна кількість простих акцій   8 655
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   -     -  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   -     -  
Дивіденди на одну просту акцію - -
                                     
Керівник                
                                       
Головний бухгалтер                
                               
                                           

 

КОДИ
Підприємство Дата
Територія за ЄДРПОУ
Форма власності за КОАТУУ
Орган державного управління за КФВ
Галузь за СПОДУ
Вид економічної діяльності за ЗКГНГ
Одиниця виміру: тис. грн. за КВЕД
Адреса Контрольна сума

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 ___ р.

 

Форма N 3 код за ДКУД

 

Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      
Погашення векселів одержаних    
Покупців і замовників авансів    
Повернення авансів    
Установ банків відсотків за поточними рахунками    
Бюджету податку на додану вартість    
Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)    
Отримання субсидій, дотацій    
Цільового фінансування    
Боржників неустойки (штрафів, пені)    
Інші надходження    
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг)    
Авансів    
Повернення авансів    
Працівникам    
Витрат на відрядження    
Зобов’язань з податку на додану вартість    
Зобов’язань з податку на прибуток    
Відрахувань на соціальні заходи    
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)    
Цільових внесків    
Інші витрачання    
Чистий рух коштів до надзвичайних подій    
Рух коштів від надзвичайних подій    
Чистий рух коштів від операційної діяльності    
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Реалізація:      
фінансових інвестицій    
необоротних активів    
майнових комплексів    
Отримані:      
відсотки    
дивіденди    
Інші надходження    
Придбання:      
фінансових інвестицій    
необоротних активів    
майнових комплексів    
Інші платежі    
Чистий рух коштів до надзвичайних подій    
Рух коштів від надзвичайних подій    
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження власного капіталу    
Отримані позики    
Інші надходження    
Погашення позик    
Сплачені дивіденди    
Інші платежі    
Чистий рух коштів до надзвичайних подій    
Рух коштів від надзвичайних подій    
Чистий рух коштів від фінансової діяльності    
Чистий рух коштів за звітний період    
Залишок коштів на початок року  
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів    
Залишок коштів на кінець року    

 

Керівник

 

Головний бухгалтер


Звіт про власний капітал

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...