Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 1. Типологічний аналіз свіжої грабової дібровиМіністерство освіти і науки України

Національний лісотехнічний університет України

Кафедра лісівництва

 

 

Курсовий проект

 

Рубок лісу в насадженнях свіжої грабової діброви

 

 

Курсовий проект допущений

до захисту

“___”_____________ ____ р. Виконав:

Захист з оцінкою _________ ст. гр. ЛГс 12\1

“___”_____________ ____ р Чилій Ю.В.

Перевірив:

Зварич Ю.В..

 

Львів – 2013 р.

Зміст

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Типологічний аналіз свіжої грабової діброви . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1. Лісівнича характеристика свіжої грабової діброви. . . . . . . . . . . . .

1.2. Фактична і потенційна продуктивність . . . . . . . . . . .

1.3. Розподіл деревостанів на похідні і корінні деревостани . . . . . . . . .

1.4. Проект заходів, щодо покращення стану насадження свіжої грабової діброви ………………………………………………………….

2. Проект рубок догляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Огляд літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Біологічна та екологічна характеристика деревних порід . . . . . . . .

2.3. Характеристика насаджень, які вимагають рубок догляду . . . . . . .

2.4. Розрахунок річної лісосіки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5. Черговість проведення рубок догляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.6. Організація проведення рубок догляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7. Обґрунтування техніко-організаційних показників………………..

3. Лісівнича ефективність рубок догляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1. Характеристика та аналіз пробних площ . . . . . . .

3.2. Вихід сортиментів при рубках догляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Технологічні витрати на проведення рубок догляду . . . . . . . . . . . .

3.4. Лісівнича ефективність рубок догляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Проект рубок головного користування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1. Лісосічний фонд на наступні роки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Обґрунтування техніко-організаційних показників . . . . . . . . . . . . .

4.3. Заходи сприяння природному поновленню………………………...

Список використаної літератури

ВСТУП

На перших етапах суспільного розвитку життя людини залежало передусім від таких природних факторів, як клімат, грунт, вода, флора і фауна. Пізніше зросло значення географічного розташування, рельєфу, рік і морів, а на більш високій стадії розвитку цивілізації­ – і мінерально – сировинних ресурсів.Проте, задовольняючи потреби в різних природних ресурсах, людина не раціонально використовувала їх у продовж багатьох століть. Не вдаючись до аналізу своєї діяльності, вона нерідко скорочувала запаси тих ресурсів, які становили для неї найбільшу цінність. Для розширення посівних площ розорювались цілинні і перелогові землі, тоді як найбільший ефект в цих умовах давали природні трави, знищувалися великі площі лісів, що призвело до оголення грунтів там, де природний покрив захищав їх від руйнівної води та ін.

На сучасному етапі розвитку суспільства назріла потреба у глибокому вивченні питань взаємодії людини і природи, виявленні наслідків цієї взаємодії та розробці природоохоронних заходів.

Отже, головним завданням лісового господарства є найбільш раціональне використання земель державного лісового фонду з метою отримання максимальної кількості деревини та іншої продукції з одиниці лісової площі, покращення етапу та підвищення якості лісів з одночасним використанням, збереженням та відтворенням усіх захисних властивостей лісу. Успішне виконання цих завдань можливе при веденні лісового господарства на типологічній основі.

Невичерпність лісових ресурсів в сучасний період неможлива без своєчасних рубок догляду за лісом, які забезпечують вирощування високопродуктивних, біологічно стійких насаджень у відповідності типам лісу і типам лісорослинних умов.

Враховуючи призначення лісу, екологічні умови, біологічні властивості головних порід та економіку району, варто вибрати спосіб рубки головного користування і помітити всі організаційно - технічні показники рубки тільки після серйозного аналізу вище наведених факторів. В цьому й полягає основне завдання курсового проекту.

Розділ 1. Типологічний аналіз свіжої грабової діброви

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...