Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристика студента-практиканта з об’єкту практикиКАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проходження виробничої практики

студенткою IV курсу ФМБМ ТНЕУ Дем’янюк Лілією Станіславівною

на ТОВ «СЕ БОРДНЕТЦЕ – Україна»

(Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул.. Січових Стрільців,43)

 

 

№ п/п Тема і питання теми за програмою Кількість днів згідно програмою З якого по яке число включно Керівник практики від підприємства Примітка

Керівник виробничої практики (підпис) __________________________________

Студент - практикант (підпис) ___________________________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра міжнародної економіки

 

ЗВІТ

Про виробничу практику на

ТОВ «СЕ БОРДНЕТЦЕ – Україна»

Виконавець:

Студентка групи

( Прізвище , ім’я по батькові)

Керівник практики від університету

(посада) ( Прізвище, ім’я по батькові)

Керівник практики від підприємства

(посада) (Прізвище, ім’я по батькові)

 

 

Тернопіль 2013р.

Характеристика студента-практиканта з об’єкту практики

 

Студентка ___ курсу _________ форми навчання ________________________ спеціальності проходив виробничу практику в

 

_____________________________ ____________________________________________________________________
(повна назва об’єкту практики)

з ________________________ по ____________________________

За період проходження практики студентом були виконані _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь і навиків, відношення його до роботи)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(виконання громадських доручень, контакт з колективом)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протягом виконання програми практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(зауваження щодо виконання програми практики і організаторських
здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи (за спеціальністю чи фахом)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За час проходження практики

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наявність порушень трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, вимог техніки безпеки та охорони праці)

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

За результатами роботи під час проходження практики, виконання програми практики, індивідуального завдання, які відображені у звіті з практики студентка ___________________ заслуговує оцінки _____________________.

 

 

Дата "_____"_____________20_р.

М.П. ________________________ ПІП керівника практики від підприємства

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...