Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУКИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

 

 

ДИПЛОМАТИЧНА І КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА

Навчально-методичний комплекс

Напрям підготовки: 6.030201

Міжнародні відносини

Відділення: Міжнародні відносини

Країнознавство

 

 

Київ – 2009

Дипломатична і консульська служба

Навчально-методичний комплекс

Розробник:

М.М. Алієв,кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики

 

Рецензенти:

Б.В. Зажигаєв,кандидат політичних наук, професор

О.І. Санжаревський,кандидат історичних наук, доц. кафедри міжнародних відносин і країнознавства РІС КСУ

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.

Протокол № 1 від 28 серпня 2009 р.

 

 

ББК

КиМУ, 2009.

 

 

 
 


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Мета курсу “Дипломатична та консульська служба” – сформувати у студентів знання теоретичних основ дипломатії, історії розвитку дипломатичної та консульської служби, сучасної дипломатичної практики, особливостей регулювання діяльності закордонних представництв. Вивченнякурсу передбачає засвоєння студентами навчального матеріалу з історії та теорії міжнародних відносин, історії дипломатії, зовнішньої політики держав світу, основ міжнародного права. Значна увага приділяється вивченню історії розвитку та організації діяльності дипломатичної служби України, основних напрямків діяльності дипломатичних агентів та консульських посадових осіб у процесі забезпечення національних інтересів, завдань зовнішньої політики, захисту інтересів держави та громадян у міжнародному спілкуванні, вмінь використовувати отримані знання в практичній професійній діяльності,

Завдання курсу:

– систематизувати знання про дипломатію як інструмент зовнішньої політики держав;

– розглянути основні проблеми сучасної дипломатичної теорії і практики;

– розкрити специфіку формування дипслужби в різних державах світу;

– дослідити проблеми становлення дипломатичної служби в Україні;

– проаналізувати проблеми реформування положень основних нормативно-правових актів у дипломатичній сфері відносно реалій сучасного міжнародного життя.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...