Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 2. Структура і персонал диппредставництвВнутрішня організація роботи диппредставництва. Структурні частини й підрозділи посольств та місій, створених для виконання функцій представництва.

Персонал представництва та його категорії. Питання про чисельність персоналу і шляхи його розв’язання. Дипломатичний персонал, його склад та характерні ознаки. Дипломатичні ранги. Законодавство України щодо цього. Дипломатичні звання та посади. Дипломатичний паспорт. Дипломатична картка. Питання громадянства стосовно членів персоналу посольства. Адміністративно-технічний персонал. Обслуговуючий персонал.

Дипломатичний корпус: його поняття у вузькому та широкому розумінні. Природа цієї інституції. Глава дипломатичного корпусу і звичайний порядок вступу на цю посаду. Деякі можливі відхилення від звичайної практики посідання цієї посади. Функції дуаєна дипломатичного корпусу – властиві і невластиві йому з погляду на сутність цієї інституції.

 

ТЕМА 3. Функції диппредставництв держави і засоби їх здійснення

Ускладнення завдань і різноманітність напрямів діяльності диппредставництв у сучасну епоху. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. щодо функцій посольств і місій. Зміст передбачених міжнародним правом вимог та умов правомірності при здійсненні таких, наприклад, функцій, як інформаційна функція дипломатичного захисту, та інших. Деякі притаманні цій галузі міжнародного права принципи здійснення функцій диппредставництв.

Особливі випадки здійснення дипломатичних функцій, виконання їх водночас у двох чи більше ніж у двох країнах за сумісництвом; виконання їх представництвом однієї держави на території іншої від імені та на прохання третьої країни. Необхідність виконання в усіх цих випадках певних умов, передбачених міжнародним правом.

Матеріально-технічні та організаційно-правові засоби здійснення дипломатичних функцій: наявність відповідних приміщень, право на вільні зносини з державою-акредитантом та її органами за допомогою придатних засобів зв’язку та сполучень. Звичайний поштово-телеграфний зв’язок, питання про застосування радіозв’язку. Застосування новітніх засобів зв’язку факсимільним шляхом, електронною поштою тощо. Загальноприйнята в дипломатії норма про застосування коду і шифру при листуванні та передаванні повідомлень. Дипломатична пошта: її статус, умови та порядок пропуску. Дипломатична пошта, що супроводжується кур’єрами, і така, що не супроводиться; порядок її пропуску.

Свобода пересування співробітників посольств та місій по території країни перебування та можливі її обмеження за законодавством та міжнародним правом.

 

ТЕМА 4. Привілеї та імунітети диппредставництв як органу державиПоняття та сутність привілеїв та імунітетів у міжнародному праві. Сучасна міжнародно-правова база надання дипломатичних привілеїв та імунітетів: Віденські конвенції про дипломатичні і консульські зносини 1961 та 1963 рр. Основні принципи надання дипломатичних привілеїв та імунітетів. Початок і закінчення їх дії. Права та обов’язки акредитуючої країни і країни перебування щодо цього.

Відмова від імунітету: умови та юридичні наслідки. Сучасна система дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів.

Недоторканність приміщень посольств та місій, умови доступу в них властей держави перебування, вимоги щодо використання цих приміщень акредитуючою країною. Питання про надання “дипломатичного притулку” в приміщеннях посольств та місій.

Недоторканність архівів, документів та офіційної кореспонденції диппредставництва. Право дипломатичного представництва встановлювати прапор і емблему своєї країни на приміщенні посольства.

Митні привілеї дипломатичного представництва, їхній зміст за міжнародним правом і законодавством держав. Звільнення дипломатичного представництва від оподаткування в державі перебування. Його межі, умови надання фіскальних привілеїв та позбавлення цього правила у виняткових випадках.

Деякі інші привілеї диппредставництва, які надаються йому поза межами міжнародного права в порядку міжнародної ввічливості.

 

ТЕМА 5. Привілеї та імунітети персоналу диппредставництв

Особиста недоторканність глави та членів дипломатичного персоналу представництва – поняття, сутність та відмінності від конституційного принципу “недоторканність особи”. Можливі обмеження дії принципу особистої недоторканності дипломатичного агента; випадки та характер заходів, що можуть застосовуватися при цьому. Недоторканність резиденції глави дипломатичного представництва та житлових приміщень членів дипломатичного персоналу. Умови доступу до цих приміщень властей держави перебування.

Право глави диппредставництва користуватися прапором і емблемою своєї держави на резиденції та засобах пересування посла.

Імунітет глави та членів дипперсоналу від юрисдикції держави перебування - загальні положення, можливі обмеження та деякі винятки з цього приводу. Імунітет від кримінальної відповідальності. Імунітет від юрисдикції в цивільних справах. Фіскальні привілеї глави та членів дипломатичного персоналу - загальні положення, умови надання та існуючі обмеження цього правила.

Митні привілеї глави і членів дипломатичного персоналу – їх зміст і принципи надання. Порядок пропуску через митний кордон особистого багажу дипломатичних агентів – загальне правило та можливі винятки з нього відповідно до норм міжнародного права.

Умови надання дипломатичних привілеїв та імунітету членам сімей дипломатичних агентів. Привілеї та імунітети осіб адміністративно-технічного персоналу та членів їхніх сімей. Імунітет членів обслуговуючого персоналу – його підстави, межі та умови надання.

Імунітети дипломатичних агентів, акредитованих у третіх країнах та членів їхніх сімей, які проїжджають транзитом через територію держави їхнього тимчасового перебування.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...