Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Консульська служба 

ТЕМА 6. Консульські установи держав: класифікація

та організація діяльності

Посольства і консульства – порівняльний аналіз цих органів зовнішніх зносин. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р.; її основні положення. Політико-правові умови встановлення консульських зносин та заснування консульських установ. Класифікація консульських представництв. Штатні та нештатні (почесні) консули.

Внутрішня організація роботи консульської установи. Структурні частини та підрозділи консульських установ, що створюються для виконання функцій представництва.

Персонал консульських установ та його категорії. Питання про чисельність персоналу і шляхи його розв’язання. Питання громадянства стосовно членів персоналу консульства.

Порядок призначення глав консульських установ за загальноприйнятими нормами міжнародного права і за положеннями окремих двосторонніх консульських угод. Документи, необхідні при призначенні і вступі на посаду глав консульських установ. Консульський патент. Консульська екзекватура

Завершення консульської місії – випадки і правові наслідки. Припинення діяльності консульських установ – правові питання. Структура і персонал консульської установи. Консульські посадові особи і співробітники консульств.

 

ТЕМА 7. Привілеї та імунітети консульських установ

Поняття консульських привілеїв та імунітетів, підстави надання їх у міжнародному праві. Відмінності в правовому статусі дипломатів і консулів відносно користування привілеями за імунітетами за міжнародним правом.

Класифікація консульських привілеїв й імунітетів: консульські установи акредитуючої держави та особисті привілеї та імунітети консульських посадових осіб і членів їхніх сімей. Дві тенденції в питанні про правову природу та обсяги консульських привілеїв і імунітетів на підставі загальних норм міжнародного права та на основі двосторонніх консульських конвенцій між державами.

 

ТЕМА 8. Функції консульських установ та засоби їх здійснення

Загальні риси та відмінності у функціях дипломатичних і консульських установ. Основні напрямки діяльності консульств, інформаційна, консультативна і юрисдикційна групи консульських функцій. Принципи здійснення консульських функцій. Обов’язки консульських посадових осіб і співробітників консульства відносно країни перебування. Консульський округ. Особливі випадки здійснення консульських функцій, необхідні для цього політико-правові умови. Випадки і умови виконання консульськими установами дипломатичних за своїм змістом функцій.

Засоби здійснення консульських функцій, матеріально-технічні та організаційно-правові передумови їх: наявність відповідних приміщень, право на вільні зносини з державою-акредитантом та її органами. Свобода пересування консульських посадових осіб по території консульського округу. Дозволені міжнародним правом та національним законодавством обмеження свободи пересування.

Обов’язки держави перебування щодо надання можливостей для виконання функцій консульськими установами іноземних країн.

 

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...