Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 8. Функції консульських установ та засоби їх здійснення1. Функції консульських установ у порівнянні з функціями дипломатичних представництв.

2. Правові та організаційно-технічні засоби здійснення консульських функцій.

3. Інститут нештатних консулів.

Завдання для самостійної роботи

· Законспектуйте та проаналізуйте основні положення Консульського статуту України 1994 р.

Основна література

1. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. // Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. Випуск 1. – К.: Наукова думка, 1996. – С. 11-32.

2. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. – М.: Международные отношения, 1999. – 416 с.

3. Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби : Навчальний посібник – К.: Либідь, 1998. – 248 с.

4. Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 224 с.

5. Закон України Про дипломатичну службу від 20 вересня 2001 року //Урядовий кур’єр. – 2001. – 24 жовтня.

6. Консульський статус України від 2 квітня 1994 р. – //Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. Випуск 1. – К.: Наукова думка, 1996. – 32 с.

7. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. Часть 1: Дипломатия – наука и искусство / ДА МИД РФ. – М.: «Научная книга», 2000. – 576 с.

8. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 372 с.

Додаткова література

1. Зубков Н.Г. Основы консульской службы. – М.: Международные отношения, 1990. – 278 с.

2. Камбон Жюль. Дипломат / Пер. с фр. – К.: Полиграфкнига, 1997. – 88 с.

3. Колоколов Б.Л. Профессия - дипломат. – М.: Международные отношения, 1999. – 276 с.

4. Никольсон Г. Дипломатия / Перевод с англ. – К.: Основы, 2000. – 184 с.

5. Попов В.И. Маргарет Тетчер: человек и политик. Взгляд российского дипломата. – М.: Международные отношения, 2000– 448 с.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

 

Мета: розвиток навичок самостійної роботи, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань та практичне застосування знань студента з навчального курсу.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Дипломатична служба

Тема 5. Привілеї та імунітети персоналу диппредставництв

Визначити основні підходи в сучасному світі щодо тенденцій розширення й зменшення дипломатичних привілеїв та імунітетів (опрацювання джерел).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Консульська служба

Тема 6. Консульські установи держав: класифікація та організація діяльності

Обґрунтувати основні напрямки діяльності консульських установ України (аналітичне дослідження). 

Основна література

1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. //Українська РСР у міжнародних відносинах – К.: Наукова думка, 1996. – 12 с.

2. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. – М.: Международные отношения, 1999. – 416 с.

3. Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2007. – 224 с.

4. Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби : Навчальний посібник – К.: Либідь, 1998. – 248 с.

5. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. – М.: Международные отношения, 1995. – 208 с.

6. Закон України Про дипломатичну службу від 20 вересня 2001 року //Урядовий кур’єр. – 2001. – 24 жовтня.

7. Захарова Л.М, Коновалова А.А. Основы дипломатической службы : Учебное пособие. – Мн.: БГЭУ, 2001. – 180 с.

8. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития: Учебное пособие. – М.: РОССПЭН, 2003. – 336 с.

9. Консульський статус України від 2 квітня 1994 р. – //Інформаційно-довідковий бюлетень з консульських питань. Випуск 1. – К.: Наукова думка, 1996. – 32 с.

10. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика: Курс лекций. Часть 1: Дипломатия – наука и искусство / ДА МИД РФ. – М.: «Научная книга», 2000. – 576 с.

11.Попов В.И Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство: Курс лекций. – М.: Международные отношения, 2003. – 567 с.

12.Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 372 с.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...