Главная Обратная связь

Дисциплины:


Громадянське виховання: його роль, завдання, зміст, форми організаціїГромадянське виховання – формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично і юридично дієздатною та захищеною

Покликане воно виховувати у молодої людини високі моральні ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потреби у служіння їй. Основні риси громадянина формуються в молодому віці, під впливом загальнонародних, національних цінностей, у взаємодії особистості із суспільством, яке на кожному етапі представляють сім’я, школа, різноманітні колективи.

В Україні воно зумовлене завданням державотворення на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості. Основні завдання громадянського виховання визначені у Концепції “Громадянське виховання”.

Виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток патріотизму, національної самосвідомості, культури міжетнічних відносин, планетарної свідомості, політичної культури, дбайливого ставлення до природи, моральності, культури поведінки особистості.

Ефективність громадянського виховання залежіть від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Провідна роль належіть предметам соціально-гуманітарного циклу: історії, географії, природознавству, літературі, активним методам навчання, спрямованості на самостійний пошук, формування критичного мислення, ініціативи й творчості.

Ефективними методами й формами громадянського виховання є бесіди, диспути, усні журнали, екскурсії і походи по місцях рідного краю, збір і оформлення матеріалів про життя і працю свого народу тощо.

 

 

Питання 54

Формування здорового способу життя, превентивне виховання

Під здоровим способом життя розуміється не лише відсутність хвороби або фізичних недоліків, але й збереження єдності тілесного, морально-психологічного і духовного благополуччя.

В структуру ЗСЖ входить оточення (соціально-економічне середовище), морально-психологічне, емоційне, інтелектуальне і фізичне оздоровлення організму. Спосіб життя починається з дотримання режиму навчання, праці, відпочинку, який для кожного учня має бути індивідуальним. Завдання педагога разом з батьками, медичними працівниками і самими учнями усвідомити, що в шкільний період життя відбувається перехід до повноцінного віку. Це час росту і розвитку організму, зміцнення здоров’я, формування творчих сил і здібностей особистості. З приводу здорового способу життя В.О. Сухомлинський писав: “Здоров’я – це повнота духовного життя, радість, ясний розум. Твоє здоров’я – у твоїх руках. Добре здоров’я, відчуття повноти, невичерпності фізичних сил – найважливіше джерело життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності подолати труднощі”Значна проблема для школи, батьків, медичних працівників і громадськості, як зберегти дітей від шкідливих для здоров’я звичок: куріння, вживання алкоголю, наркотиків, токсичних засобів, раннього сексуального нахилу, збереження і використання холодної і вогнепальної зброї тощо. Усе це шкідливо і небезпечно для дітей.

Від фізичного здоров’я залежіть успіх у навчанні, морально-психологічному і вольовому благополуччі. Давнє прислів’я “У здоровому тілі – здоровий дух” находить наукове обгрунтування.

У школі необхідно створювати сприятливі умови для реалізації різнобічних потреб учнів. Я.А. Коменський вважав школу храмом розуму, радості і доброчинності, а учень має вчитися для підготовки себе до життя. Проте у сучасній школі є негативні явища, які знижують ставлення учнів до освіти ( слабка практична і соціальна спрямованість освіти, нераціональне структурування навчального процесу, низький рівень організації самого процесу навчання.

Профілактична і коректируюча діяльність вчителя у тому, щоб стежити за відхиленнями у здоров’ї дітей, проводити заходи щодо усунення негативних явищ і психофізіологічної напруженості: створення нормальних умов для навчання, розвитку психіки, певного комфорту удома і в школі, валеологічна робота з учнями і батьками, інформування про необхідність дотримання правил безпеки і бережного ставлення до свого здоров’я ( бесіди, лекції медичних працівників, психологів, соціологів, обговорення виховних ситуацій, залучення дітей до спорту).

 

 

Питання 55

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...