Главная Обратная связь

Дисциплины:


Феномен нових індустріальних країн Південно-Східної АзіїДо них відносяться країни першого «ешелону» – Південна Корея, Тайвань, Сінгапур. Це так званні дракони або тигри. До другого «ешелону» – Малайзія, Таїланд, Індонезія. Успіхи цих країн в соціально-економічному розвитку феноменальні. Ще в 60-х рр. – це бідні країни, із слаборозвиненою промисловістю і таким же с/г, вони за чверть століття буквально «увірвалися» в групу країн з ефективною економікою і разом з Японією стали законодавцями мод у ряді найважливіших і перспективніших сфер виробництва.

Чинники, що сприяли перетворенню П. Кореї, Тайваню, Сінгапура на розвинені країни:

А) зовнішній чинник - військова і фінансова підтримка з боку США авторитарних антикомуністичних режимів в Південній Кореї і на Тайвані і тісні економічні і політичні зв'язки з Великобританією її колишньої колонії Сінгапуру.

Б) вони належать до китайсько-конфуціанської цивілізації і мають багато спільного з Японією, де глибоке коріння пустила конфуціанська культура. Економічний розвиток цих країн відбувався не на основі західних норм індивідуалізму, демократії, вільного ринку, а в умовах мало сумісного з капіталізмом активного державного втручання в економіку, придушення всяких свобод, жорстоких репресій. На думку вчених, при дотриманні всіх економічних і політичних свобод швидкого прогресу цих країн не відбулося б.

В) вони принципово відрізнялися від комуністичних країн тієї ж цивілізації - КНР, Північної Кореї: Держава не знищила приватну власність, а навпаки, примушувало підприємців проявляти ініціативу, розвивати виробництво, завойовувати міжнародні ринки.

Г) зміг реалізуватися цілий ряд вихованих конфуціанством якостей людей: повага до авторитету влади, висока культура праці, соціальна дисципліна при патерналиській турботі старших про молодших, високо розвинуте почуття обов'язку і моральної відповідальності, постійне прагнення до знань, уміння задовольнятися малим в неухильному просуванні до всього великого, готовність жертвувати особистими вигодами на користь сім'ї, фірми («другої сім'ї»), країни («великої сім'ї»).

Д) взірцем для них служила Японія. Дуже бідні природними ресурсами, вони, як і Японія, повинні були зробити ставку на розвиток експортного промислового виробництва, забезпечивши його високий якісний рівень. Сьогодні всі три країни входять в двадцятку найбільших торгових держав світу. На них припадає 40% загального обсягу зовнішньої торгівлі країн, що розвиваються.

Не дивлячись на багато спільних рис, нові індустріальні країни (НІК) мають і великі відмінності між собою, свої особливості. У Південній Кореї «заощаджені» на зарплаті кошти примушували підприємців вкладати в нове виробництво в нових галузях. Через систему податків і субсидій, контроль над цінами і зовнішньою торгівлею держава вміло спрямовувала розвиток промисловості і експорту. Вона вказувала, яким фірмам на які ринки і з яким товаром слід проникати. Всіляко заохочувався розвиток освіти і науки в країні. У 80-і рр. країна стала одним з головних постачальників на світовий ринок побутової електротехніки, морських суден, продукції металургійної, взуттєвої промисловості, легкових автомобілів, приступила до розвитку власної аерокосмічної промисловості.Тайвань. До кінця 60-х рр. США надавали Тайваню щедру фінансову допомогу. Була проведена аграрна реформа. Тайвань, що спеціалізувався на вирощуванні рису, в 50-і рр. збільшив його виробництво (у 1,5 рази) і експорт. Тоді ж почалася і імпортозамінна індустріалізація при одночасному розвитку трудомісткого експортного виробництва текстилю, готового одягу, взуття, парасольок, іграшок. Але реально індустріальний розвиток Тайваню став прискорюватися в наприкінці 60-х рр., коли США припинили допомогу. Крім легкої промисловості створювалися і галузі машинобудування, а також наукоємні галузі виробництва. Важливою особливістю економічного розвитку Тайваню – відсутність крупних приватних корпорацій. Тут була створена величезна кількість дрібних приватних (сімейних) фірм, що виробляють продукцію на експорт. Їх мобільність, здатність швидко налагоджувати виробництво нової продукції - залог ефективності тайванської економіки.

Сінгапур в 1959 р. отримав самоврядування в рамках Британської імперії. У 1963-1965 рр. входив у федерацію Малайзія, а в 1965 р. став незалежною державою. Незмінно правлячою партією (домінуючої) є Партія народної дії. Її лідер Куан Ю в 1959-1990 рр. був прем'єр-міністром. У країні існував авторитарний режим. Ліквідація в 1967 р. англійських військово-морської і військово-повітряної баз, що давали роботу 3/4 сінгапурцям, поставила країну в складне становище. Уряд взяв курс на створення еспортноорієнтованої промисловості. Одержали розвиток переробка нафти і каучуку, суднобудування, електротехніка, електроніка, нафтохімія, легка промисловість, чому сприяв багаторічний досвід обслуговування англійського флоту. Але головну роль в розвитку Сінгапуру зіграло його вигідне положення на перетині морських торгових шляхів. Він став важливим торговим центром Східної і Південно-східної Азії. А це, у свою чергу, зумовило його перетворення і в найбільший фінансовий центр світу разом з Нью-Йорком, Токіо і Гонконгом. По рівню економічного розвитку і рівню життя він порівнявся із західноєвропейськими країнами.

Малайзія, Таїланд і Індонезія що становлять «другий ешелон» Н1К, не мали такого бурхливого розвитку галузей оброблювальної промисловості, орієнтованих на експорт, як ведучі НІК Азії. Багато в чому це пов'язано з наявністю власних багатих природних ресурсів. Проте і ці країни створювали експортноорієнтовану економіку, в якій велику роль грали вивіз продукції видобувної промисловості, сільського господарства, а пізніше - і сучасних галузей оброблювальної промисловості.

В переважно мусульманських Малайзії, Індонезії і в буддиському Таїланді роль свого роду «мотора» економічного зростання зіграли місцеві колонії китайців, яких тут називають хуацяо. Саме китайська буржуазія, усунена від безпосередньої участі в політичному житті цих країн, але дуже мобільна, згуртована сімейними, клановими і національними зв'язками, проявляла надзвичайну завзятість і стала зразком для наслідування для місцевих підприємницьких груп. Уряди нерідко вимушені були захищати «національний» капітал від напористих китайців, хоча робили це обережно, щоб не відлякати останніх.

Федерація Малайзія включає Малайю і території Саравак і Сабах на острові Калімантан. У 1971 р. уряд прийняв НЕП - нову економічну політику, метою якої було збільшити частку малайського капіталу в промисловості з 2% в 1970 р. до 30% в 1990 р., потіснивши іноземний, в основному англійський, капітал. Але цим скористалася китайська буржуазія, що збільшила свою частку в національному капіталі з 30 до 60%. Тривалий час важливе місце в економіці країни займав експорт каучуку, олова, нафти, пальмової олії, деревини. Але в 80-і рр. прискореними темпами розвивалися радіоелектроніка. У 90-і рр. вже 1/3 експорту країни складали електронні і електротехнічні вироби, перш за все комп'ютери.

Таїланд. Єдина в Південно-східній Азії країна, що ніколи не була колонією. Після революції 1932 р., що привела до встановлення конституційного ладу, реальна влада в країні належала державній бюрократії і військовим, правлячим авторитарними методами. За 60 рр. відбулося 17 військових безкровних переворотів. У економічному житті країни найбільшу активність проявляли хуацяо. На китайську буржуазію і її капітали спиралися і військові уряди. Важливу роль в прискоренні економічного розвитку країни зіграли США, що мали на її території в роки в'єтнамської війни свої основні військово-повітряні бази. Обслуговування баз, американські інвестиції дозволили створити нові сфери економічної діяльності. Вже в 60-і рр. військові стали стимулювати сучасне індустріальне виробництво при одночасній модернізації с/г, збільшенні його експортного потенціалу. В 70-80-ті рр. Таїланд перетворився в найбільшого в світі експортера рису. У великих обсягах експортувалися інші види продовольства, мінерального сировина, текстиль. У 80-і рр. на базі іноземного капіталу і технологій прискореними темпами розвивалися електроніка, електротехніка, хімічна і автоскладальна промисловість, також орієнтовані на експорт.

Індонезія. Економіка країни розвивалася довгий час головним чином завдяки зростанню видобутку і експорту нафті і зовнішнім позикам. У 80-і рр. Індонезія, на відміну від більшості інших нафтовидобувних країн, доходи від нафти спрямовувала не на споживання, а на розвиток промисловості і створення інфраструктури - доріг, банківських структур, що зробило її дуже привабливою для іноземних інвесторів. Але по рівню розвитку економіки Індонезія ще поступається іншим країнам Південно-східної Азії.

 

Література:

1. Малевич И.А. Азиатский треугольник драконов. – Москва-Минск, 2006. – 640 с.

2. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М. : Экономика, 1998.

3. Бердышев Г. Д. Корейское чудо / Г. Д. Бердышев. – М. : Палея – Мишин, 2000. – 159 с.

4. Шкарпетина Н. Міжнародна конкурентоспроможність нових індустріальних країни Азії / Н. Шкарпетина // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 131–137.

5. Ігнатьєв П. Сінгапур: з третього світу до першого / П. Ігнатьєв // Політика і час. – 2002. – №6. – С. 20–24.

6. Корейское экономическое чудо / http://www.ruskorinfo.ru/wiki/koreyskoe_ekonomicheskoe_chudo/

7. http://tur-atlas.com/aziya/indoneziya/608-jekonomika-indonezii.html

8. Мусіна Л. Економічна політика і розвиток реформ у Південній Кореї // ЕУ. – 2002. – № 6. – С. 77.

9. Прозоровский А. Модернизационный авторитаризм в Индонезии и Южной Корее // МЭиМО. – 2004 . – № 7. С. 83-92.

10. Яскина Г. К вопросу об исторических судьбах социализма в странах Азии // ПДВ. – 2005. – № 2. – С. 28-43.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...