Главная Обратная связь

Дисциплины:


Значення критичних параметрів для деяких речовинРечовина Tкр, K Ркр, 105Па Vкр, 10-3 м3/кг
водень (H2) 33,2 13,29 32,26
азот (N2) 126,0 33,93 3,22
кисень (O2) 164,3 50,34 2,32
хлор (Cl2) 417,1 77,08 1,75
водяна пара (H2O) 647,25 220,53 2,50

 

Рівняння Ван-дер-Ваальса має велике значення, по-перше, тому, що воно якісно вірно описує поведінку речовини при зміні температури, тиску і об’єму а також факт переходу речовини з газоподібного стану в рідкий і навпаки; по-друге, дозволяє оцінити значення температур і тисків, при яких конденсація газів можлива. Іншими словами, рівняння Ван-дер-Ваальса якісно досить добре описує систему рідина-газ, але в кількісному відношенні дає результати, які відхиляються від даних експерименту.

Головні відхилення полягають в наступному:

1. Для даної речовини a і b в рівнянні Ван-дер-Ваальса повинні бути незалежними від температури. Насправді ж для співпадання ізотерм теоретичних і експериментальних при різних температурах доводиться підбирати різні a і b, тобто a=f(T) і b=f(T).

2. З (10) повинно випливати, що критичний коефіцієнт рівен

і повинний бути однаковим для всіх речовин. На практиці ж ми для різних речовин отримуємо різні значення. Наприклад, для води , а для гелію . Взагалі-то для легких газів (He, H2 та ін.) теорія і практика збігаються краще, ніж для важких.

3. Співвідношення Vкр =3b, отримане з рівняння, не виконується, більш точне Vкр »2b.

4. В області існування двох фаз рідина-газ рівняння Ван-дер-Ваальса не узгоджується з дослідом.

 

Теорія Ван-дер-Ваальса має лише якісний характер. Але вона дозволила вперше описати і пояснити широкий клас явищ, пов’язаних з переходами із рідкого стану в газоподібний і навпаки.

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...