Главная Обратная связь

Дисциплины:


Який з наведених нижче методів не може бути використаний при нормуванні управлінської праці?Як ви розумієте термін "професія"?

а) трудова діяльності, що вимагає спеціальної підготовки;

б) оцінка рівня майстерності;

в) ефективність людини в процесі виробництва;

г) внутрішній зміст праці.

Під терміном "мотивація" в психології праці розуміють:

а) важкий перехідний стан;

б) сукупність факторів, що впливають на поведінку;

в) систему управління виробничою діяльністю;

г) вчення про науковий метод пізнання.

Поняття «акмеологія» вперше запропонував у 1928 р. М.Рибніков:

а) М.Рибніков;

б) М.Пряжніков;

в) К. Роджерс;

г) А. Маслоу.

Для чого використовуються "професіограма", "псіхограмма", "формула професій", "схема аналізу професій", "модель спеціаліста" "аналітична Професіограма"?

а) для опису та моделювання різних видів трудової діяльності;

б) для спостереження за станом будь-якого об'єкта трудової діяльності;

в) для вивчення витрат часу на виконання заданої операції;

г) нема правильної відповіді.

Що є предметом інженерної психології?

а) проектування виробничих процесів;

б) вивчення процесів взаємодії людини і техніки;

в) створення навчально-тренувальних пристроїв для вироблення навичок керування машиною;

г) вивчення гармонійної виробничого середовища для підвищення продуктивності праці.

Лідер - це:

а ) спеціаліст з управління;

б) особа, яка користується авторитетом, впливом;

в) людина, наділена винятковою обдарованістю;

г) особа, відповідальна за розстановку кадрів і прийняття рішень.

Що ви розумієте під словом "стрес"?

а) психологічний стан розчарування;

б) бурхливий короткочасне вираз емоцій;

в) внутрішній опір, реакція на зовнішні сили, які впливають;

г) різкий крутий перелом у чому-небудь.

Що таке конфлікт?

а) зіткнення протилежних поглядів, інтересів, норм і форм поведінки;

б) процес, який надає негативний вплив на діяльність;

в) модель постановки проблем і їх вирішення;

г) комунікативна агресія, що виявляється в різних формах.

Інцидент, конфліктна ситуація, предмет конфлікту, суб'єкт конфлікту, конфліктні відносини - це:

а) тимчасові характеристики конфлікту;

б) основні складові елементи конфлікту;

в) основні фази розвитку конфлікту;

г) основні функції конфлікту.

Професійна освіта передбачає:

а) виховання трудових навичок у дитячому дошкільному закладі;

б) комплексне отримання спеціальних професійних знань і навичок на базі установ початкової, середньої та вищої професійної освіти;

в) пошук і знаходження особистісного сенсу в обраній професії;г) профорієнтація і профпропаганда найбільш значущих для суспільства видів діяльності.

До обов'язків психолога-профконсультанта входить:

а) надання допомоги у професійному самовизначенні та усвідомленому виборі професії;

б) вироблення рекомендацій керівнику про професійну придатність працівника;

в) зняття накопичених професійних деструкцій в колективі;

г) збільшення продуктивності праці коллективу.

Тип поведінки людей, де акцент робиться на суб'єктивній і динамічної стороні життя окремої людини - це:

а) спосіб життя;

б) соціальний стереотип;

в) стиль життя;

г) соціальна роль.

Людина-природа, людина-техніка, людина-людина, людина-знакова система, людина-художній образ - це критерії, що характеризують:

а) типологію професій;

б) типологію особистості;

в) типологію професійно-важливих якостей;

г) типологію проф.ценностей.

Які методи спрямовані на створення сприятливих умов для трудової діяльності робітників:

а) организаційонно-виробничі;

б) адміністративні;

в) соціально-психологічні;

г) соціально-економічні.

Який з наведених нижче методів не може бути використаний при нормуванні управлінської праці?

а) хронометраж;б) метод прямого нормування;в) всі можуть застосовуватись;

г) метод аналогії.

Термін «психотехніка» в 1990 році запропонував

А)В.ШтернБ)Г,МюнстербергВ)А.БинеГ)Ф.Тейлор

 

Профорієнтація і профконсультація – це «орієнтування» школяра (оптанта), тоді як професійне самовизначення співвідноситься з «само орієнтацією» учнів, який виступає в ролі суб’єкта самовизначення за

а) Є.Клімовим;б) М.Пряжніков;в) Дж.Сьюпером;г) В.Дружиніним.

23. Певна послідовність і комбінація ролей, які людина виконує протягом свого життя це думка:

а) Є.Клімова;б) М.Пряжнікова;в) Дж.Сьюпера;г) В.Дружиніна.

Професійний вибір, на відміну від професійного самовизначення – це рішення, що стосується лише близької життєвої перспективи школяра»- це точка зору:

а) Є.Головахи;б) Є.Клімова;в) О.Носкова;г) М.Пряжнікова.

Визначте,:орієнтований на допомогу людині в тому, щоб оптимально «вписатися» в певну систему в якості обмеженого «члена» це рівень:

а) адаптаційно-технологічний рівень;б) соціально-адаптаційний;

в) ціннісно-смисловий рівень;

г) нема правильної відповіді.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...