Главная Обратная связь

Дисциплины:


Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та розриванняШлюб та його види

Сім'я у Римі утворювалася за допомогою шлюбу. Питанням правового

регулювання шлюбних відносин римські юристи приділяли значну увагу.

Разом з тим вони надто ідеалізували сім'ю. Зокрема, римський юрист

Модестін дає таке визначення шлюбу: "Шлюб - це союз чоловіка і жінки,

поєднання всього життя, спільність божого і людського права". Це явно

ідеалістичне формулювання шлюбу маскувало цілковите підкорення жінки

владі чоловіка. І як би не змінювався її правовий статус протягом усієї

історії Риму, вона завжди залежала від батька, чоловіка, брата, опікуна.

Причому мова йде не про традиційну моральну чи фактичну залежність, а

про правову нерівність, і римляни ніколи цього не приховували.

 

Римське право розрізняло (аж до часів Юстиніана): 1) законний римський

шлюб, тобто шлюб між особами, які володіли правом jus connubii - між

громадянами; 2) шлюб між особами, які цим правом не володіли - між

перегринами. Своєю чергою римський законний шлюб історично поділявся на

два види: cum manu - з повною владою чоловіка над жінкою і sine manu -

без такої влади. Відомий ще один різновид римського шлюбу, але вже

незаконного - це так званий конкубінат.

 

Законний римський шлюб укладався у невідворотній відповідності з нормами

jus civile. Він допускався лише між римськими громадянами, які володіли

juTconnubii. Шлюб між римським громадянином, з одного боку, а з іншого

-негромадянином (перегрином, вільновідпущеником, деякими латинами)

категорично заборонявся. Деякі обмеження у вступі в шлюб збереглися

навіть після того, як усі піддані Римської імперії були оголошені

громадянами. Зокрема, особи сенаторського звання не могли одружуватися з

вільновідпущеницями.

 

Перегрини вступали в шлюб між собою відповідно до норм jus gentium

-права народів. Латини, вільновідпущеники, колони вступали в шлюб між

собою згідно зі своїм правовим статусом. Діти від таких шлюбів не

ставали римськими громадянами.

 

Шлюб cum manu. Як уже відомо, жінка в римській сім'ї тривалий час була

позбавлена всяких прав і цілком підпадала під владу чоловіка. Влада

чоловіка над жінкою називалася m a n u s; такий шлюб, коли жінка

підкорялася владі чоловіка, відомий під назвою cum manu. Перебуваючи у

цьому шлюбі, жінка підпадала в повну особисту і майнову залежність від

чоловіка, а якщо він сам був під владою свого батька, то й від

домовладики. Жінка була на становищі дочки у батьків свого чоловіка.

Вона втрачала агна-тичні родинні зв'язки зі своїми батьками, братами і

сестрами й іншими родичами та близькими їй людьми. Отож влада чоловіка вцьому шлюбі була безмежна. Проте шлюб cum manu характерний лише для

раннього періоду римської історії, і з часом влада чоловіка поступово

слабшає. Це зумовлюється розвитком соціально-економічних відносин,

мовлюється розвитком соціально-економічних відносин,

зокрема індивідуалізацією приватної власності. Жінка набуває певних

майнових прав на сімейне майно, а разом з тим і деяку особисту

незалежність від чоловіка. Так поступово на зміну шлюбу cum manu

приходить новий шлюб без влади чоловіка - sine manu, і вже в період

класичного римського права він витісняє повністю шлюб cum manu.

 

Шлюб sine manu. За своїми принципами цей шлюб був повною протилежністю

шлюбу cum manu. Вступ у такий шлюб не тягнув за собою зміни

правоздатності жінки. Вона або зберігала за собою статус р є r s ona sui

juris (якщо мала його), або продовжувала підпадати під владу батька.

Отже, кровні зв'язки з попередньою сім'єю не переривалися, не виникало й

агнатське споріднення між жінкою та сім'єю чоловіка. Чоловік за умов

шлюбу si ne manu не мав жодної влади над жінкою. Подружжя в особистому

відношенні вважалися рівноправними суб'єктами і хоч здебільшого питання

сімейного життя остаточно вирішував чоловік, його влада зовсім не була

подібною до manus.

 

Із запровадженням шлюбу sine manu стався великий переворот в історії

римського сімейного права. Жінка виходить з-під влади чоловіка і

формально стає незалежною особою. Разом з тим важливо зазначити, що

запровадження цього шлюбу призвело й до негативних наслідків.

Незалежність жінки, свобода розлучень негативно вплинули на

сімейно-моральні устої римського суспільства. Римським імператорам

довелося вжити рішучих заходів, скерованих на зміцнення шлюбних відносин

 

Конкубінат. Для того, щоб створити римську сім'ю, громадяни повинні були

володіти jus connubii. Відсутність -у однієї із сторін j use о n n u b і

і не давала права на укладення шлюбу. Проте, якщо сторони все ж таки

вступали у фактичні відносини з наміром створити сім'ю, то виникає так

званий конкубінат - проміжне становище між шлюбом і позашлюбним станом.

Конкубіна - це не дружина, вона не могла поділяти становище свого

чоловіка. Діти, народжені в конкубінаті, набували статусу матері, а не

батька, хоч не були для нього юридично сторонніми як позашлюбні діти. За

певних умов вони мали право на утримання батька і могли успадковувати

частину його майна. Отже, діти, які народилися в конкубінаті, хоч і не

набували статусу батька, не вважалися законними; проте відрізнялися від

незаконних і називалися liberi naturales- природні діти.

 

Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та розривання

Римській правосвідомості було зовсім чуже уявлення про шлюб, яке прийшло

з християнством, як про таїнство, що відбувається на небесах, хоч

Модестін, як уже було зазначено вище, говорив про шлюб, як про союз

чоловіка і жінки, союз на все життя, оснований на праві божому і

людському. Оскільки шлюб - це союз чоловіка й жінки, то для вступу в цей

союз передбачається виконання таких умов:

 

- згода на шлюб нареченого і нареченої, а коли вони перебували під владою

домовладики, то і його згода. Якщо з якихось причин домовладика не давав

такої згоди, то його можна було примусити до цього через магістрат

 

 

- важливою умовою вступу в шлюб була наявність права вступа гав шлюб jus

connubii. Цим правом тривалий час наділялися тільки римські громадяни і

деякі латини. Лише з 212 р. це обмеження було анульовано. Едиктом

імператора Каракали всім підданим Римської імперії було надане римське

громадянство;

 

- додержання шлюбного віку для жінок 12, а для чоловіків 14 років.

Римляни вважали, що саме в цьому віці досягається зрілість, з чим

пов'язувалася здатність народжувати дітей, і глибоке усвідомлення того,

що шлюб є постійним спільним союзом і пожружня вірність жінки - це

сувора умова, яка забезпечує перехід спадкового майна до безсумнівних

дітей батька;

 

- не можна було вступати в другий шлюб, не розірвавши першого. Вступ у

повторний шлюб після розірвання першого упродовж усього

республіканського і класичного періоду не натрапляв на перешкоди з боку

закону, який не встановлював для особи, що вступила в новий шлюб, ніяких

обмежень. У післякласичний період відомі вже деякі обмеження, метою яких

було забезпечити інтереси дітей від першого шлюбу;

 

- недопущення близького споріднення між нареченими. Споріднення по

прямій лінії завжди було перешкодою для вступу в шлюб. По бічній лінії в

стародавній час шлюби між родичами заборонялися до шостого коліна, в

період пізньої республіки і на початку імперії - до другого - третього

коліна. Перешкодою до вступу в шлюб було також близьке свояцтво.

Зокрема, молодший брат не міг брати за дружину вдову старшого брата, і

навпаки;

- дотримання року жалоби. Вдова, яка вступала в новий шлюб, повинна була

дотриматися так званого жалобного року, який визначався десятьма

місяцями з часу припинення першого шлюбу. Вважалося, що це є проявом

поваги з її боку щодо померлого, разом з тим усувалися будь-які сумніви

у визначенні батьківства дитини, яка за цей час народилася. Якщо вдова

порушувала цю умову й одружувалася у рік жалоби, то її шлюб визнавався

дійсним, однак сама вона піддавалася безчестю у формі і n f a m і а, і

деяким обмеженням у сфері спадкування.

Тут перелічені лише деякі основні умови, додержуючись яких можна було

перешкодити сторанам вступати у шлюб.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...