Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 3. Я.А.Коменський – засновник педагогіки нової добиТема 1. Школа, виховання та педагогічна думка в країнах Стародавнього Сходу, Греції та Риму

§ Гімнаcій – у Стародавній Греції державний навчально-виховний заклад для юнаків, у Стародавньому Римі – загальноосвітня школа.

§ Дидаскал – учитель у Стародавній Греції, Візантії. Часто дидаскалами називали й учителів у братських школах України та греко-латинських школах російської держави XVП ст.

§ Кіфарист – приватний учитель в Афінах класичного періоду, який за плату навчав хлопчиків 7-14 років музиці та співу, а також знайомив їх з поезією.

§ Ритор – у Стародавній Греції та Римі оратор і вчитель красномовства.

§ Ефебія – військова служба..

§ Палестра – гімнастична школа для хлопчиків у Стародавній Греції.

§ Агели – державні навчально-виховні заклади, в яких хлопчики перебували з 7 до 18 років під наглядом вихователів.

Тема 2. Розвиток школи, виховання і педагогічних ідей у середньовічній Європі в епоху Відродження та Реформації

§ Тривіум – три гуманітарні науки – граматика, риторика й діалектика, які в середні віки становили головні предмети в університетах.

§ Квадривіум – чотири предмети – музика, арифметика, геометрія, астрономія, з яких складався підвищений курс освіти в середньовічній школі.

§ Катехізис – виклад основ християнського віровчення (переважно у формі запитань і відповідей).

§ Схоластика – середньовічна ідеалістична філософія, представники якої намагалися теоретично обґрунтувати релігійний світогляд. Схоластиці властиві умоглядність, догматизм, звернення до Біблії як до найвищого критерію істини.

§ Діалектика – у первісному значенні - мистецтво полеміки, логічний метод встановлення істини шляхом виявлення та подолання суперечностей у судженнях противника.

§ Граматика – частина лінгвістики, що вивчає будову мови.

§ Пансіон – середні, іноді вищі закриті навчальні заклади з гуртожитком і повним утриманням учнів.

§ Автономія – встановлення норм (правил) для себе самого.

Тема 3. Я.А.Коменський – засновник педагогіки нової доби

§ Класно-урочна система – організація навчального процесу, при якій учні об’єднуються для проведення занять в групи (класи), що зберігають свій склад протягом установленого періоду часу (наприклад, навчального року), а головною формою організації навчання є урок.

§ Підручник – це основна навчальна книга з певного предмета, в якій систематично викладаються наукові основи певної освітньої галузі знань і яка слугує для навчання, освіти, розвитку та виховання школярів.

§ Школа – навчально-виховний заклад для навчання, освіти та виховання дітей, молоді та дорослих.

§ Гра – форма вільного самовияву людини, яка передбачає реальну відкритість світові можливого й розгортається або у вигляді зображення (виконання, репрезентації) якихось ситуацій, смислів, станів.

§ Дидактика – частина педагогіки, яка розробляє теорію освіти й навчання, виховання у процесі навчання. Дидактика науково обґрунтовує зміст освіти, вивчає закономірності, принципи, методи й організаційні форми навчання.

§ Спадщина – явища культури, науки, побуту і т. ін., що залишилися від попередніх часів, від попередніх діячів.

§ Вдосконалення – покращення чогось.

§ Обґрунтованість – наведення переконливих доказів, фактів, вмотивованість.

§ Принцип – основне, вихідне, науково обґрунтоване положення будь-якої теорії, вчення, науки, світогляду або правило поведінки.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...