Главная Обратная связь

Дисциплины:


The Present ContinuousI am (’m) /You are (’re) /He is (’s) working. Areyou / Ishe working? – Yes, I am. / No, he isn’t. I am (’m) not /He is not (isn’t) /They are not (aren’t) working.

The Past Continuous

I /He /She was /We /They were watching. Washe / werethey watching? – Yes, he was. / No, they weren’t. He was not (wasn’t) /They were not (weren’t) watching.

The Future Continuous

I /He / They will be working. WillI / he / they be working? – Yes, I / he / they will. No, I / he / they won’t. I / He / They / will not (won’t) be working.

Вживання

Часи Continuous підкреслюють тривалість дії. А саме: Present Continuous називає дію, що триває у момент мовлення, тобто зараз; Past Continuous називає дію, що тривала у момент або період часу в минулому; Future Continuousназиває дію, що триватиме у момент або період часу в майбутньому.

He is reading a book now.

He was reading a book when I came in.

This time tomorrow we will be travelling to the Crimea.

THE Present Continuous

Називає:

· Дії, що відбуваються зараз, у момент мовлення. Напр. He is readinga book right now.

· Тимчасові дії, що відбуваються навколо моменту мовлення, але не безпосередньо у момент мовлення. Напр.. She is preparing for an exam these days.

· Дії, що відбуваються занадто часто, і з приводу яких ми хочемо висловити наше роздратування або критику. (У таких реченнях вживається слово “always”). Напр.. You are always interrupting me!

· Дії, про виконання яких є домовленість у найближчому майбутньому. Напр.. He is flying to London in an hour.

 

Вирази часу:

Now, at the moment, these days, at present, always, tonight, still, та ін.

Примітка:

Деякі дієслова не вживаються в часах continuous. Серед них:

· Дієслова, що називають сприйняття органами чуттів: see, hear, feel, taste, smell. Напр.. This cake tastes delicious.

· Дієслова, що називають розумову діяльність: know, remember, forget, understand, notice, realise, think, believe, recognise, seem, sound, та ін. Напр.. I don’t rememberthis rule.

· Дієслова, що висловлюють вподобання: love, like, dislike, hate, enjoy, prefer, та ін. Напр. Kate likes maths.

· Інші дієслова: include, matter, need, belong, cost, mean, own, appear, want, have (=posses), та ін. Напр. This equipment costsa lot of money.

THE Past Continuous

Називає:

· Дію, що була в процесі розвитку у зазначений момент у минулому. Ми не знаємо, коли ця дія почалась чи завершилась. Напр.. At three o’clock yesterday afternoon Mike was working on the computer.

· Дію, що була в процесі розвитку, коли інша дія перебила її. Ми вживаємо Past Continuousдля позначення дії, що була в процесі розвитку (довшої дії) і Past Simple для позначення дії, що перебила її (коротшої дії). Напр.. As the generator was turning, the turbine broke down. (was turning = довша дія; broke down = коротша дія)· Дві або більше дій, які відбувались одночасно у минулому. Напр.. While the wind was blowing the wind turbines were working.

· Дії у зачині (вступній частині) оповідання або розповіді. Напр.. The sun was shining and the birds were singing. Tom was driving his old truck through the forest.

 

Вирази часу:

when, while, as, all day/night/morning,та ін.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...