Главная Обратная связь

Дисциплины:


THE Future ContinuousНазиває:

· Дію, що перебуватиме в процесі розвитку у зазначений момент у майбутньому. Напр.. This time next week I’ll be flyingon a business trip to Japan.

· Дію, яка обов’язково відбудеться як результат розпорядку або домовленості. Напр.. I will be seeing them at the meeting tomorrow.

 

Завершені часи (the Perfect Tenses)

Утворення

The Present Perfect

I / You / have (’ve) left / arrived. He / She / It has (’s) left / arrived. Haveyou left /arrived? – Yes, I have. / No, I haven’t. You have not (haven’t) left / arrived.He / She / It has not (hasn’t) left / arrived.

The Past Perfect

She had arrived / gone. Hadshe arrived/ /gone? – Yes, she had. / No, she hadn’t. She had not (hadn’t) arrived / gone.

The Future Perfect

He / She / They will (’ll) have left. Willhe /she / they have left? - Yes, he / she / they will. No, he / she / they won’t. He/ She / They will not (won’t) have left.

Вживання

Часи Perfect підкреслюють завершеність дії. А саме: Present Perfect називає дію, що завершилась перед моментом мовлення; Past Perfect називає дію, що завершилась перед моментом або іншою дією у минулому; Future Perfect називає дію, що завершиться перед моментом або іншою дією у майбутньому.

He hasalready donehis homework.

He had finished his homework by nine o’clock yesterday.

He will have finished his essay by nine o’clock tomorrow.

He promised he would have finished his essay by nine o’clock.

 

 

THE Present Perfect

Називає:

· Минулі дії, і вживається тоді, коли нема вказівки на час, але підкреслюється результат цих дій. Напр.. Kim has bought a new computer.

· Дії, які почались у минулому і все ще тривають зараз. Примітно, що є вказівка на період тривалості цих дій. У цьому значенні у present perfect вживаються дієслова, які не вживаються в часах continuous. Напр..

He has been a teacher since 1990.

Manufacturers have made a number of improvements in design for the last three dacades.

· Дії, що відбулися у період часу, позначений такими словами та виразами, як today, this morning/afternoon та ін. Вживається тоді, коли цей період часу ще не завершився на момент мовлення. Напр.. He has made three drafts this morning. (It is still morning so this period of time is not finished.)

Вирази часу:

Ever, never, just, already, yet, since, for, always, so far, how long, lately, recently.

 

THE Past Perfect

Називає:

· Дію, що завершилась перед моментом або іншою дією у минулому. Напр.. She had preparedthe presentationby five o’clock in the afternoon. They had done their homework before they went out yesterday afternoon. 

Вирази часу:

Before, after, already, just, till/until, when, by, by the time, та ін.

THE Future Perfect

Називає:

· Дію, що завершиться перед моментом або іншою дією у майбутньому. Напр..They will have finished their meeting by four o’clock this afternoon.

Вирази часу:

By, by the time, before, until, by then, та ін.

Тривало-заверені часи (the Perfect-Continuous Tenses)

Утворення

The Present Perfect-Continuous

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...