Главная Обратная связь

Дисциплины:


Професійна лексика (професіоналізми) в документахБільшість слів сучасної української мови є загальновживаними. Ними користуються в усіх сферах життя і діяльності. Значно менше слів вузькоспеціальних, які вживаються окремими групами людей у різних галузях господарства, науки, культури тощо.

Слова або звороти, властиві мовленню людей певної професії, називаються професійними.Наприклад:економіка, фінансування, документ, банк тощо. До складу професійної лексики, крім термінів, входять і деякі абсолютні синоніми до слів загальновживаної літературної мови, тобто слова професійного жаргону (професіоналізми). За межами даного професійного середовища ці слова не завжди зрозумілі або не становлять інтересу.

Професіоналізми (від лат. заняття, фах) – це розмовні, неофіційні замінники наявних у певній галузі термінів (переважно складних або багатозначних). Але, на відміну від термінів, вони можуть мати експресивне забарвлення; не фіксуються у словниках, і не мають сталого правопису. Вони, як правило, загальнозрозумілі й часто загальновживані, проте, не завжди належать до літературної мови. Адже одне і те ж слово у різних професіях може позначати різні поняття, наприклад: вишка – висока вузька дерев’яна або металева споруда на стовпах, призначена для спостережень, стрибків у воду і т. ін. або для укріплення чи розміщення чого-небудь (радіо і телевізійних приймально-передавальних апаратів і т. ін.) на певній висоті над землею; вишка – вища математика і найвища міра покарання.

Професіоналізми можуть утворюватися такими способами:

1. Переважна більшість професіоналізмів – це слова загальнонародної мови, які вжиті у переносному значенні, наприклад: вікно у мовленні вчителів та викладачів – незаповнений між уроками час; хвіст – заборгованість; шапка – загальний заголовок;шпори – шпаргалка; пара – двійка, заняття у ВНЗ. У писемному діловому мовленні ці слова використовувати недоречно.

2. Шляхом усічення основ слів: кібер (кібернетика), термояд (термоядерна реакція), опер (оперуповноважений).

3. Шляхом скорочення слів та словосполучень:мовник (викладач мови), юрфак (юридичний факультет), мехмат (механіко-математичний факультет), кардан (карданний пристрій).

4. Шляхом перенесення наголосу у словах: ра́порт замість рапо́рт, ко́мпас – компа́с, а́томний – ато́мний, алкого́ль – а́лкоголь, Му́рманськ – Мурма́нськ, медикаме́нт – медика́мент, металу́ргія – металургі́я.

5. Шляхом метафоризації: зняти касу, заморозити рахунки, липовий баланс.

6. Шляхом зміни граматичних категорій: масла, олії, жири, лаки. Такі іменники (речовинні) мають, здебільшого, лише форму однини.Нові професіоналізми можуть утворюватись за рахунок префіксів та суфіксів. Серед найпоширеніших префіксів є: до- (дообстежити, доукомплектувати, дозакріпити, дообладнати); недо- (недополив, недопромисел, недовнесок, недоперевиконано); за- (задебетувати, заорганізувати, запроцентувати); над-, серед- (надбудова, середвідомчий, надзверхплановий).

Серед суфіксів найбільш продуктивні –ість, -ат, -ація, -аж: пливучість, маршрутизація, типаж, стрибучість, листаж, бюлетенити.

Наведені професіоналізми наявні у повсякденному мовленні працівників багатьох підприємств, відомств, установ. У писемній формі вони вживаються у виданнях, призначених для фахівців окремих галузей науки та виробництва (журналах, буклетах, інструкціях). Найбільше інформації професіоналізми несуть тоді, коли ними користуються фахівці. Але у практиці професійного спілкування треба бути обережними щодо їх вживання у службових паперах. Документ може перетворитись з офіційного у напівофіційний (або неофіційний), набувати рис приватної записки, а не документа. Він може викликати непорозуміння, ускладнити ділові стосунки.

Значна частина професіоналізмів з часом стає термінами, однак деякі не набувають загального поширення і літературного нормування.

Отже, професіоналізми деталізують мовний словник, розширюють його там, де є на це потреба. Але зловживати такою лексикою не можна, оскільки вона потребує додаткових пояснень. Вживати професіоналізми у міжвідомчій документації небажано, а в окремих випадках і просто неприпустимо. Для української мови багато професіоналізмів є росіянізмами (русизмами), тому їх не варто вводити у текст з нормативних міркувань (планьорка).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...