Главная Обратная связь

Дисциплины:


Спосіб вирішення неоднозначності1. Спосіб плавної зміни частоти

Виконуючи вимірювання віддалі на двох частотах f1 , f2 , одержимо два рівняння:

(2.3)

При зміні частоти від f1 до f2 є можливість визначити додатково величину n1.2:

(2.4)

Рішення системи рівнянь (2.3) і (2.4) визначає віддаль D. Порядок обчислень при цьому такий.

Нехай f1>f2. Прирівняймо перше і друге рівняння у системі (2.3), (приймаючи ) і знайдемо N2:

Підставимо N2 у (2.4)

,

Звідки

. (2.5)

Обчислюємо N1. Позначивши через N1 заокруглене до цілого значення N1, підставимо N1 у перше рівняння системи (2.3) і знаходимо остаточно віддаль :

(2.6)

 

2. Спосіб фіксованих частот

При наявності у віддалеміра двох фіксованих частот маємо три рівняння (2.3) , (2.4). Але на відміну від способу плавної зміни частоти величина невідома. Для її визначення необхідно додатково знати приблизну віддаль

, (2.7)

що дає четверте рівняння і можливість однозначного визначення віддалі.

Існує дві основні модифікації способу фіксованих частот: 1) спосіб кратних частот; 2) спосіб близьких частот.

Порядок визначення відстані для цих способів такий.

2.1. У способі кратних частот частоти повинні задовольняти співвідношенням:

;

Розглянемо приклад, коли віддалемір має 3 фіксовані частоти.

Приблизне значення віддалі використовується, щоб визначити для мінімальної частоти :

,

,

де - операція заокруглення до цілого.

Тепер знаходиться наступне наближення віддалі:

і значення для другої частоти :

,

На останньому етапі знаходиться , для найбільшої частоти і остаточне значення віддалі:

,

,

,

.

На кожному етапі необхідно, щоб витримувалось співвідношення між величиною mDпр і довжиною хвилі , для якої знаходиться число :

. (2.8)

Наприклад, для другої частоти

.

2.2. Спосіб близьких частот. У цьому випадку частоти задовольняють наступним співвідношенням

.

Визначення віддалі проводиться в такому порядку: розв’язуючи систему рівнянь (2,3,4,7) для двох частот , , знаходять , далі , і точне значення віддалі на частотах і . Аналогічні дії повторюються на частотах , ; на частотах

Розглянемо порядок обчислень для частот . Прирівнюючи праві частини системи (2.3) і враховуючи (2.4, 2.7) маємо:

, (2.9)

де .

З (2.9) одержимо

,

а після заокруглення .

Далі знаходимо :

,

яке заокруглюємо до цілого:

і визначаємо остаточне значення віддалі на частоті :

,

та на частоті :

,

де .

З рівняння (2.9), здійснивши перехід до середніх квадратичних помилок, отримаємо вимоги до точності, з якою необхідно знати віддаль для вирішення неоднозначності на частотах , :(2.10)

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...