Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 3. р-ЕлементиЗагальна характеристика р-елементів

Згідно з квантовомеханічними моделями атомів хімічних елементів р-елементи — хімічні елементи, у атомів яких заповнюються електронами зовнішні р-підрівні. Оскільки електронами починає заповнюватися 2р-підрівень, то р-елементи з’являються лише у другому періоді Періодичної системи хімічних елементів. Починаючи з другого і в кожному наступному періоді їх міститься по шість, бо максимальне число електронів на р-підрівні дорівнює шести . Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів р- елементів змінюється у періоді від трьох до восьми ( від до ). Число валентних орбіталей змінюється, як правило, від чотирьох ( -гібридизація у атомів хімічних елементів другого періоду) до шести ( -гібридизація у атомів хімічних елементів наступних періодів).

Серед р-елементів розрізняють неметали та метали, особливе місце займають благородні гази.

У вільному стані р-елементи за звичайних умов можуть існувати у вигляді: окремих атомів (Ne; Ar; Kr тощо), молекул ( ; ; ; ; ; тощо), атомних кристалічних граток ( алмазу; кристалічного силіцію тощо), металічних граток (алюміній, індій, плюмбум тощо).

У сполуках р-елементи можуть перебувати у вигляді : простих аніонів ( ; ; ;), складних аніонів ( ; ; ;), комплексних аніонів ( ; ); ), комплексних катіонів ; ), молекул ( ; ; ; ), полімерних сполук (полісахариди, білки, вуглеводні тощо), поліядерних комплексів ( ; тощо ), кристалічних решіток ( ; тощо), поєднанні різних структур.

Серед р-елементів розрізняють прості речовини, які є: тільки окисниками , тільки відновниками , інертними речовинами (благородні гази).

Зауважимо, що п’ять р-елементів є органогенами ( C; N; О; Р; S ), зі сполук яких будуються живі організми.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...