Главная Обратная связь

Дисциплины:


Еволюція грошового обігу(повністю не розкрито)

Грошова система — це запроваджена державою форма організації грошового обігу в країні. Основними елементами грошової системи є:

— грошова одиниця (встановлений у законодавчому порядку грошовий знак; призначений для вимірювання цін товарів і послуг);

— масштаб цін (законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота чи срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею);

— емісійна система (установи, які здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії);

— форми грошей (матеріалізована в певному типі загального еквівалента вартість, яка забезпечує стабільність обігу товарів і є стабільним платіжним засобом у готівковому обігу. До основних форм грошей належать банківські білети, казначейські білети та розмінні монети. Суттєвою відмінністю видів грошових знаків е механізм їх емісії);

— валютний курс (співвідношення між грошовими одиницями різних країн, що використовується для обміну валют під час здійснення валютних та інших економічних операцій. Виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни);

— регламентація готівкового та безготівкового обігу (охоплює визначення сфер готівкових та безготівкових розрахунків і режиму використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів тощо).

 

24.Загальний закон грошового обігу, механізм його дії та використання.

Закон грошового обігу - економічний закон, що визначає кількість грошей, необхідних для обігу.

Закон може бути представлений наступною формулою:

КД = (СЦТ-К + П-ВП): З

де КД-кількість грошей, необхідних для обігу;

СЦТ-сума цін централізуемих товарів і послуг;

К-сума цін товарів, проданих у кредит;

П-сума платежів за зобов'язаннями;

ВП-сума взаємно погашаються зобов'язань;

З-швидкість обороту однойменної грошової одиниці.

Необхідна економіці кількість грошей залежить від наступних трьох факторів:

1) кількості проданих на ринку товарів і послуг;

2) рівня цін товарів і тарифів;

3) швидкості обігу грошей;

Згідно із сучасною кількісною теорією грошей і цін, основоположником якої є І. Фішер (СІЛА), кількість гро­шей в обігу визначається за формулою

де Р — абсолютний рівень цін; Y — реальний обсяг ви­робництва; V — швидкість обігу грошей.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...