Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прибуток і його функції. норма і маса прибуткуПрибуток являє собою загальну економічну категорію розвинутого товарного виробництва. Він є частиною вартості товару, яка відображається у вигляді надлишку над витратами його виробництва.

Прибуток як економічна категорія має своє якісне і кількісне визначення, тобто має речовий зміст та суспільну форму. Саме в їх діалектичній єдності розкривається сутність прибутку, його економічний зміст.

Прибуток — система економічних відносин між підприємцями (роботодавцями-власниками засобів виробництва) і найманими працівниками щодо виробництва, розподілу та привласнення створеної додаткової вартості, яка відособлюється у вигляді надлишку над витратами вкладеного капіталу.

Сутність прибутку як економічної категорії розкривається через функції, які він виконує у господарський діяльності. Основні з них такі: облікова, розподільча, стимулювальна.

Облікова функція прибутку полягає в тому, що він необхідний елемент ціни товару. Отже, як і ціна, прибуток є засобом обліку суспільно необхідних витрат праці, що потрібні для забезпечення розширеного відтворення. Саме такий облік дає змогу визначити оцінку ефективності господарської діяльності підприємства. Тобто, прибуток є економічним показником оцінки господарської діяльності підприємницьких структур. Економічне значення прибутку полягає у тому, що він відображає кінцевий виробничо-фінансовий результат. Розподільча функція прибутку полягає в тому, що через прибуток здійснюється регулювання розподілу ресурсів і доходів між суб'єктами господарської діяльності та галузями економіки. Стимулювальна функція прибутку полягає в тому, що прибуток використовується як в інтересах суб'єктів підприємництва, так і в інтересах їхніх працівників. Прибуток одночасно є і кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства, і основним елементом його фінансових ресурсів, які необхідні для забезпечення розширення виробництва, науково-технічного і соціального заохочення працівників, виплати дивідендів, формування резервів тощо. Саме прибуток спонукає підприємницькі структури впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу, які призводять до зниження витрат виробництва, підвищення його ефективності. Маса і норма прибутку Як і додаткова вартість прибуток має кількісне і якісне зміни. Її кількісний вимір є маса прибутку - це абсолютна величина в певних грошових одиницях. Маса прибутку може не збігатися з масою додаткової вартості: 1. форму прибутку може приймати частину вартості робочої сили 2.Часть додаткової вартості при прискореної амортизації може прийняти форму амортизаційного фонду 3. існує міждержавні міграція прибутку, пов'язана з міжнародною торгівлею. Маса прибутку прямо пропорційно залежить від величини авансованого капіталу. Якісним виміром прибутку є процентне відношення додаткової вартості до всього авансованого капіталу : P = m / (C + U) * 100%. Кількісно норма прибутку менше норми додаткової вартості m ^ = m / U * 100%. На динаміку прибутку і її норми впливають зміни: 1. нормі додаткової вартості прямо пропорційна прибуток. 2. обернено пропорційна органічного будовою капіталу 3. прямо пропорційна швидкості обороту капіталу

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...