Главная Обратная связь

Дисциплины:


Числове виведення результатуЧисловий результат роботи програми виводиться у окремому вікні. Для цього був створений новий клас CTextWnd:

class CTextWnd:public CFrameWnd

{ public:

CTextWnd(CWnd *wnd); };

Для створення нового вікна використовується метод Create:

CGraphWnd::CGraphWnd(CWnd *WndParent)

{

Create(NULL,"Draw",WS_SYSMENU,rectDefault,WndParent,NULL;

};

Власне виведення результату:

CClientDC DC(TextWnd);

DC.SetTextColor(RGB(13,66,6));

Виконуємо виведення результату за допомогою функції TextOut (Рис. 9.1).

DCS.TextOut(200,350,"Result: ");

DCS.TextOut(250,350,s);

DCS.TextOut(600,100,"Курсова робота");

DCS.TextOut(600,120,"Колесніченко Марини Андріївни");

Рис. 9.1 – Виведення текстового результату

 

9.2 Графічне виведення результату

Для всіх пристроїв графічного виведення використовуються одні і ті ж самі функції і класи, а вибір конкретного пристрою система виконує самостійно на основі інформації про контекст пристрою. Особливістю бібліотеки MFC є те, що вона містить спеціальні класи контекстів пристроїв. Базовим класом для всіх контекстів пристроїв є клас CDC. Існує також ще декілька класів контекстів пристроїв, що мають більш вузьку спеціалізацію. Я використовував CClientDC, що являє собою клас контексту пристрою для забезпечення доступу до клієнтської (робочої) області вікна. При створенні об’єкта цього класу в конструкторі викликається API-функція GetDC(), а при його знищенні в деструкторі – API-функція RealeaseDC().[6]

Для виведення результатів роботи програми у графічному вигляді було використано можливості векторної графіки. Створено та виведено основні геометричні фігури. Які змінюють колір відповідно до введеного значення Х. Це реалізується таким чином:

void CMyFrameWnd::OnCalcDraw()

{

CGraphWnd * GraphWnd=new CGraphWnd(this);

GraphWnd->ShowWindow(SW_SHOWNORMAL);

GraphWnd->UpdateWindow();

CClientDC DCS(GraphWnd);

CPen pen;

CBrush brush;

pen.CreatePen( PS_SOLID, 2, RGB( 20, 100, 150));

brush.CreateHatchBrush(HS_CROSS, RGB( 200, 100, 100));

DCS.SelectObject(&pen);

DCS.SelectObject(&brush);

DCS.MoveTo(100, 110);

DCS.LineTo(500, 110);

CRect rect(60,300,460,250);

DCS.Rectangle(&rect);

CPoint mas[3];

mas[0].x=260;

mas[0].y=130;

mas[1].x=200;

mas[1].y=200;

mas[2].x=320;

mas[2].y=200;

DCS.Polygon(mas,3);

if(x<=0){

pen.CreatePen( PS_SOLID, 2, RGB( 20, 100, 150));

brush.CreateHatchBrush(HS_CROSS, RGB( 255, 0, 0));

}else if(x==12){

pen.CreatePen( PS_SOLID, 2, RGB( 20, 100, 150));brush.CreateHatchBrush(HS_CROSS, RGB( 0, 0, 255));

}else if(x==24){

pen.CreatePen( PS_SOLID, 2, RGB( 20, 100, 150));

brush.CreateHatchBrush(HS_CROSS, RGB( 0, 255, 0));

}else{

pen.CreatePen( PS_SOLID, 2, RGB( 20, 100, 150));

brush.CreateHatchBrush(HS_CROSS, RGB( 200, 100, 100));

}

DCS.SelectObject(&pen);

DCS.SelectObject(&brush);

DCS.Ellipse(20, 20, 200, 200);

DCS.Ellipse(500, 20, 320, 200); }

Рис. 9.1 – Виведення текстового і графічного результату
10 КЕРІВНИЦТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАМІСТА

 

Комп’ютер, на якому працює програма, повинен мати наступні мінімальні конфігурації:

· Процесор Pentium 500 MHz або більше;

· Оперативну пам’ять не менше 256 МБ;

· Не менше 2 ГБ вільного місця на диску;

· ОС Windows ME/2000/XP;

· Монітор з розширенням 800 x 600 та кольоропередачею в 32 біт;

Програма викликається за рахунок запускання її виконуваного файлу Meri.exe, що знаходить в папці Meri\Main\Debug. Для її правильного функціонування необхідно, щоб у папці де знаходиться файл Meri.exe також розміщувався файл DLL.dl, що містить динамічно підключувану бібліотеку, яка використовується при роботі. Файл DLL.dll знаходиться в папці Meri\DLL\Debug.

Основними файлами для створення проекту є:

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...