Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 12. Компенсації в перекладі аграрного науково-популярного текстуТема 1. Текст та дискурс. Класифікація дискурсу. Класифікація текстів.

1. Місце тексту порівняно зі словом, словосполученням, реченням.

2. Текст та дискурс: лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори мовного спілкування.

3. Класифікація дискурсу.

4. Класифікація текстів: нехудожні та художні тексти; тексти-артефакти та тексти-ментефакти.

Тема 2. Базові категорії. Інтегративність тексту: когезія

1. Проблеми визначення типів лексичних повторів.

2. Центральних і маргінальних речень.

3. Компресія змісту тексту з метою його реферування, анотування.

 

Тема 3. Принципи побудови сітки лексико-семантичних зв’язків у тексті.

1. Вузли лексико-семантичних зв’язків у тексті, які утворюються за принципом лексичного повторювання.

2. Принципи побудови сітки лексико-семантичних зв’язків у тексті на основі механізму повторювання.

3. Центральні та маргінальні речення в тексті.

 

Тема 4. Методика компресії змісту тексту з метою реферування.

1. Визначення речень, що мають максимальну кількість вузлів лексико-семантичних зв’язків.

2. Складання резюме текстів на основі виділених центральних речень.

Тема 5. Дейктичні параметри тексту.

1. Критерії дейктичних параметри тексту.

2. Маркери комунікативної спрямованості тексту з метою адекватного відтворення у перекладі комунікативного впливу тексту на адресата.

Тема 6. Типи інформації в тексті.

1. Система текстових категорії.

2. Категорія інформативності

3. Типи текстової інформації:

а) експліцитна змістовно-фактуальна інформація;

б) імпліцитна змістовно-концептуальна інформація;

в) імпліцитна підтекстова інформація.

Тема 7. Семантичні трансформації в перекладі тексту.

1. Система основних перекладацьких трансформацій

2. Класифікація семантичних трансформацій:

а) перестановка,

б) заміна,

в) узагальнення та звуження змісту,

г) опущення та доповнення,

д) антонімічний переклад.

 

Тема 8. Переклад безеквівалентної термінологічної лексики (на матеріалі англомовної аграрної термінології).

1. Лакуни в українській термінології.

2. Термінологічна експансія англійської мови.

3. Встановлення значення безеквівалентного терміна: визначення ознак.

4. Прийоми перекладу безеквівалентного терміна.

 

Тема 9. Особливості стилістично-прагматичної організації наукового дискурсу.

1. Лінгвостилістичні особливості наукового дискурсу.

2. Особливості структурної будови тексту: узуальна текстова модель.

3. Особливості морфології та синтаксису, вживання модальних та перформативних дієслів, пасивного стану дієслова.4. Використання наукових кліше, вживання галузевих термінів.

Тема 10. Прагматична адаптація аграрних текстів науково-популярного підстилю.

1. Види прагматичної адаптації: внутрішньомовних та міжмовна комунікативні функції науково-популярного тексту.

2. міжмовна прагматична адаптація аграрного науково-популярного тексту.

Тема 11. Компенсація як один з засобів прагматичної адаптації тексту.

1. Лінгвістичні критерії побудови типології компенсацій.

2. Типологія перекладацьких компенсацій.

3. Компенсація у різних моделях перекладу

 

Тема 12. Компенсації в перекладі аграрного науково-популярного тексту

1. Домінантні комунікативні функції науково-популярного тексту.

2. Компенсації комунікативного та номінативного типу в перекладі аграрного науково-популярного тексту.

3. Відтворення комунікативних функцій аграрного науково-популярного тексту в перекладі.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...