Главная Обратная связь

Дисциплины:


Lexicological Aspects of Translation.............................. 91Корунець І.В.

Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. -Вінниця. «Нова Книга», 2001 -448 с.

У пропонованому підручнику висвітлюється широке коло питань теорії та практики відтворення мовних одиниць і явищ лексикологічного і граматичного аспектів англійської й української мов. У теоретичній частині дохідливе англійською мовою викладаються короткі відомості про існуючі типи і види перекладу,|про історію розвитку принципів перекладу в Західній Європі та в Україні впродовж останнього тисячоліття^ Проте основна частина підручника відведена способам відтворення лексикологічних та граматичних труднощів англійської мови українською і навпаки. Зокрема: вірному/адекватному відтворенню різних типів власних назв людей, географічних назв і назв установ, компаній, корпорацій, назв газет і журналів, профспілок, політичних, спортивних, гуманітарних організацій, назв газет, журналів, тощо. Пропонуються вивірені способи відтворення ідіомів, значень реалій суспільного життя, класів інтернаціональної лексики, а також асиндетичних іменникових словосполучень і віддієслівних предикативних комплексів тощо. Підручник містить багато різноманітних вправ на закріплення теоретичного матеріалу.


ISBN 966-95804-0-4


©Корунець І.В.

© Вінниця, «Нова Книга», 2001


І.В.Корунець

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

(аспектний переклад)

ПІДРУЧНИК

За редакцією Тереха О.І.

Затверджено Міністерством освіти України

НОВА КНИГА

ВИДА.ВИШДТВО


TABLE OF CONTENTS

Передмова................................................................................ 8

I. Theoretical and Methodological Aspects of

Translation.......................................................................... 10

Translation as a Notion and Subject................................................... 10

Significance of Translating/Interpreting.............................................. 13

Translation in Teaching of Foreign Languages...................................... 15

Ways of Translating..................................................................... 16

Machine Translation.................................................................... 26

Kinds of Translating/Interpreting...................................................... 28

Suggested Topics for Self-Control and Class Discussion.......................... 32

II. A Short Historical Outline of European and

Ukrainian Translation......................................................... 34

Translation and Interpretation during the Middle Ages............................. 38Translation during the Renaissance Period........................................... 41

Translation during the Period of Classicism and

Enlightenment............................................................................ 42

The Epoch of Romanticism and Establishment of the

Principles of Faithful Translation in Europe......................................... 44

Translation in Kyivan Rus' during the 10th -13th Centuries

and in Ukraine during the 14th-16th Centuries...................................... 47

The Kyiv Mohyla Academy and Revival of Translation

Activities in Ukraine.................................................................... 52

Kotlyarevskyi's Free Adaptation of Virgil's Aeneid and the

Beginning of a New Era in Ukrainian Translation.................................. 54

Translation and Translators during the Late

19th - Early 20th Centuries............................................................ 57

Translation during the Years of Ukraine's Independence

(1917-1921) and Soviet Rule.......................................................... 63

Translation and Translators in Post-War Ukraine. The

Development of the Principles of Faithful Translation.............................. 72

Translation in Ukraine during the Last Decade of the 20th

Century and the Role of the Vsesvit Journal......................................... 86

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion.......................... 89


Lexicological Aspects of Translation.............................. 91

Methods and Ways of Translating Various Proper Names.... 92

Conveying the Names of Companies, Corporations, Firms. 104

Topics for Self-Control and Class/Home Reviewing........... 113

Texts for Independent Oral and Written Translation........... 126

Units of International Lexicon and Ways of Rendering

Their Meaning and Lingual Form........................................ 128

Ways of Conveying the Lexical Meaning of Genuine

Internationalisms................................................................ 135

Translating of Loan Internationalisms................................. 140

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion.... 141

Exercises for Class and Homework.................................... 142

Texts for Independent Class and Home Translation........... 146

News Items for Class Translation at Sight (in Viva Voce).. 148

Units of Nationally Biased Lexicon and Ways of

Their Translation................................................................ 151

Ways of Rendering the Meaning of Nationally

Biased Units of Lexicon..................................................... 157

Exercises for Class and Homework.................................... 169

Texts for Independent Class and Home Translation........... 177

Translating of Idiomatic/Phraseological and Stable

Expressions........................................................................ 182

Transformations of Some Idioms in the Process of

Translating.......................................................................... 196

Suggested Topics for Self-Testing and Class Discussion.... 198

Exercises for Class and Homework.................................... 198

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...