Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які чинники беруться до уваги для визначення ціни у зовнішньоекономічному контракті купівлі-продажу?1) всі перелічені; 2) особливості продукції – предмета контракту; 3) особливості умов контракту; 4) рівень середньосвітових цін на аналогічну продукцію.

Які ціни використовуються у довготермінових міжнарод­них контрактах купівлі-продажу?

1) індикативні; 2) ковзні; 3) ковзні; ціни з наступною фіксацією; 4) тверді, ковзні.

8. До цін, що публікуються, не належать:

1) довідкові; 2) біржові; 3) ціни аукціонів; 4) розрахункові.

У якому випадку при встановленні ціни у контракті необхідно зазначити, чи включається вартість пакування і тари у ціну товару?

1) у будь-якому разі; 2) при встановленні ціни за вагову одиницю; 3) при встановленні ціни за кількісну одиницю; 4) при встановленні ціни за розрахункову одиницю.

10. При виборі одиниці виміру ціни в міжнародному конт­ракті купівлі-продажу враховується:

1) все перелічене; 2) засіб транспортування; 3) характер товару та практика торгівлі ним; 4) якість товару, його асортимент.

Варіант 3

Які ціни використовуються у довготермінових міжнарод­них контрактах купівлі-продажу?

1) індикативні; 2) ковзні; 3) ковзні; ціни з наступною фіксацією; 4) тверді, ковзні.

2. Якщо за 100 одиниць знижка становить 5%, за 1000 – 7%, за 10000 – 15%, то це знижка:

1) СКОНТО; 2) бонусна; 3) немає правильної відповіді; 4) прогресивна.

3. Базис ціни на умовах DAP не включає:

1) витрати на транспортування товару до визначеного місця; 2) імпортне мито та інші податки на ввезення; 3) витрати на упаковку товару; 4) експортне мито та інші податки на вивезення.

За якою умовою до базису ціни не буде включено вартість експортного оформлення товару (експортне мито)?

1) DAP; 2) DDP; 3) EXW; 4) FCA.

5. До причин застосування трансфертних цін не належить:

1) оптимізація оподаткування ТНК; 2) максимізація внутрішньофірмових затрат ТНК; 3) мінімізація внутрішньофірмових затрат ТНК; 4) все це є причинами застосування трансфертних цін.

Які чинники беруться до уваги для визначення ціни у зовнішньоекономічному контракті купівлі-продажу?

1) всі перелічені; 2) особливості продукції – предмета контракту; 3) особливості умов контракту; 4) рівень середньосвітових цін на аналогічну продукцію.

У якому випадку при встановленні ціни у контракті необхідно зазначити, чи включається вартість пакування і тари у ціну товару?

1) у будь-якому разі; 2) при встановленні ціни за вагову одиницю; 3) при встановленні ціни за кількісну одиницю; 4) при встановленні ціни за розрахункову одиницю.

8. Базис ціни на умовах EXW включає:1) упаковку; 2) транспортування до складу підприємства-імпортера; 3) страхування; 4) все перелічене.

9. Базис ціни у контракті визначається:

1) базисними умовами поставки; 2) все перелічене; 3) довідковими цінами; 4) офертою.

Які знижки надаються у міжнародній торгівлі за кількістю проданої продукції?

1) СКОНТО, привілейована; 2) бонусна, прогресивна; 3) всі відповіді правильні; 4) дилерська, привілейована.

Варіант 4

1. При виборі одиниці виміру ціни в міжнародному конт­ракті купівлі-продажу враховується:

1) все перелічене; 2) засіб транспортування; 3) характер товару та практика торгівлі ним; 4) якість товару, його асортимент.

2. Знижка СКОНТО надається за:

1) велику партію купленого товару; 2) готівковий розрахунок; 3) кількість проданого товару; 4) регулярність закупівель.

3. Ціна товару на умовах EXW при інших рівних буде:

1) більшою за ціну товару на умовах FOB; 2) меншою за ціну товару на умовах FOB; 3) дорівнювати ціні товару на умовах FOB; 4) більшою за ціну товару на умовах FOB, проте меншою за ціну товару на умовах СFR.

4. До цін, що публікуються, не належать:

1) довідкові; 2) біржові; 3) ціни аукціонів; 4) розрахункові.

5. Світові ціни – це:

1) ціни, за якими реалізується значний обсяг продукції (товарів) у міжнародній торгівлі за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 2) ціни найбільших світових аукціонів за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 3) ціни, які формуються на внутрішніх ринках розвинених країн за умови платежу у вільноконвертованій валюті; 4) всі відповіді правильні.

6. Трансфертні ціни, як правило, є:

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...