Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА 10. Вибрані проблеми теорії виховання I рівень1.Функції класного керівника:

1.Діагностична. 2.Організаторська.

3.Виховна. 4.Координаційна.

5.Стимуляційна. . . . . .

2.Ознаки колективу:

1.Щоденна спільна діяльність.

2.Наявність органів самоврядування.

3.Встановлення певних психологічних стосунків між членами колективу.

4.Наявність суспільно значущої мети.. . . . . . .

3.Відмінності дитячого колективу від інших типів колективів:

1.Віковий діапазон.

2.Специфічна діяльність (навчання).

3.Послідовна мінливість складу.

4.Відсут­ність життєвого досвіду.. . . . . . . . . .

4.Функції колективу:

1.Організаторська. 2.Виховна.

3.Стимуляційна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Скільки є стадій розвитку колективу? . три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Постановка до вихованців педагогічних вимог, рішучих за формою, зрозумілих за змістом характерна для Першої стадії розвитку дитячого колективу.

7.На другій стадії розвитку дитячого колективу вимоги педагога підтримують:

1.Весь колектив. 2.Частина вихованців.

3.Правильної відповіді немає.

8.Органи самоврядування з’являються на Дру­гій.. . . . . . . . . . . . . стадії розвитку дитячого колективу.

9.На третій стадії розвитку дитячого колективу вимоги ставить . Колектив . . . . .

10.Виберіть найістотнішу ознаку, яка характеризує колектив на другій стадії розвитку.

1.Діти недостатньо знають один одного.

2.Сформувався актив.

3.Більшість підтримує вимоги вихователя.

4.Вихователь уважно вивчає учнів.

5.Реалізується принцип «педагогіки паралельної дії».

11.Що означає принцип «педагогіки паралельної дії»?

1.Колективне планування роботи.

2.Перехід організаторських функцій від учителя до органів учнівського самоврядування.

3.Організацію колективної діяльності.

4.Організацію міжособистісних відносин.

5.Залучення учнів у суспільно корисну роботу.

6.Постановку вимог до учня через батьківський комітет.

7.Постановку педагогічних вимог до особистості через колектив і через діяльність.

12.Виберіть найістотнішу ознаку, яка характеризує колектив на першій стадії розвитку.

1.Реалізується принцип паралельної дії.

2.Сформувався актив.

3.Більшість підтримує вимоги вихователя.

4.Вихователь вивчає учнів, формує актив класу.

5.Здійснюється колективне планування роботи.

13.Виберіть правильну відповідь. Дитячий колектив – це:

1.Група дітей, в яких єдина мета і керівник – учитель.

2.Група дітей, в яких є орган самоврядування.

3.Група дітей, об’єднаних спільною діяльністю.

4.Група дітей, об’єднаних єдиною метою, спільними цінностями та діяльністю.

5.Правильної відповіді немає.14.Вкажіть функцію класного керівника, що відсутня у даному переліку:

1.Виховна. 2.Організаторська.

3.Діагностична.. . . . . . . . 4.Координаційна.

5.Стимуляційна.

15.Функції органів самоврядування:

1.Виховна. 2.Стимуляційна.

3.Контрольна. 4.Органі­заторська.

II рівень

1.Ознаки колективу:

1.Щоденна спільна діяльність. 2.Наявність органів самоврядування. .

3.Встановлення певних психоло­гічних стосунків між членами колективу..

4.Наявність суспільно значущої мети..

2.Відмінність дитячого колективу від інших типів колективів:

1.Віковий діапазон. 2.Специфічна діяльність.

3.Послідовна мінливість складу.. 4.Від­сутність життєвого досвіду.

3.Вкажіть ознаки відмінності дитячого колективу від інших типів колективів.

1.Відсутність життєвого досвіду.

2.Щоденна спільна діяльність.

3.Наявність суспільно значущої мети.

4.Специфічна діяльність (навчання).

5.Послідовна мінливість складу.

6.Віковий діапазон.

7.Наявність органів самоврядування.

8.Встановлення певних психологічних стосунків між членами колективу.

4.Вкажіть функції класного керівника.

1.Прогностична. 2.Діагностична.

3.Стимуляційна. 4.Виховна.

5.Розвивальна. 6.Організаторська.

7.Координаційна. 8.Дидактична.

9.Контрольна. 10.Господарська.

5.Вкажіть функції колективу.

1.Діагностична. 2.Господарська.

3.Виховна. 4.Контрольна.

5.Організаторська. 6.Координаційна.

7.Прогностична. 8.Розвивальна.

9.Стимуляційна. 10.Навчальна (дидактична).

6.Вкажіть стадії розвитку колективу:

1.Сформувався актив. Друга.. . . . . . . . .

2.Більшість підтримує вимоги вихователя. Друга.. . . . . . . . . . . . .

3.Вихователь вивчає учнів, формує актив класу. Перша.. . . . . .

4.Сформувалися органи самоврядування. Друга.. . . . . . . . . . . . . .

5.Вимоги ставить колектив. Третя.. . . . . . . . . . .

6.Здійснюється перехід організаторських функцій від учителя до органів учнівського самоврядування . Друга.. . . . . . . . . .

7.Вкажіть функції органів самоврядування:

1.Стимуляційна. 2.Прогностична.

3.Організаторська. 4.Діагностична.

5.Виховна. 6.Розвивальна.

7.Дидактична. 8.Координаційна.

9.Контрольна. 10.Господарська.

8.Вкажіть суттєві ознаки дитячого колективу за А. С. Макаренко:

1.Кількість членів колективу.

2.Наявність спільної суспільно значущої мети.

3.Готовність до корисних дій.

4.Сформованість відносин відповідальної залежності.

5.Наявність органів самоврядування.

6.Єдність колективу.

7.Почуття власної гідності.

8.Наявність спільної діяльності для досягнення колективної мети.

9.Наявність суворої дисципліни в колективі.

9.Вкажіть прізвище автора кожної з поданих педагогічних ідей.

Прізвища для довідки: 1. І. Волков. 2. В. Сухомлинський. 3. Ш. Амонашвілі. 4. Г. Ващенко. 5. А. Макаренко. 6. К. Ушинський. 7. Іванов. 8. Щетинін. 9. Красовицький.

1.У різновіковому загоні виникає товариське піклування старших про молодших . 7. Іванов.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.Стосунки в колективі будуються за принципом відповідальної залежності 5. А. Макаренко..

3.Гуманізація стосунків у колективі . 2. В. Сухомлинський... . . . . . . .

4.Підкорення інтересів особистості інтересам колективу неприпустимо . . 9. Красовицький.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.Система перспективних ліній . 5. А. Макаренко. .

6.Педагогіка паралельної дії . 5. А. Макаренко..

7.Школа радості . 2. В. Сухомлинський.. .

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...