Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2: КОРИСНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГА.ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІРТема 1:ПЕДМЕТ І МЕТОД ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

1.Мікроекономіка вивчає: Поведінку індивідуальних господарських суб’єктів у різних ринкових структурах.

2.Мікроекономіка досліджує: поведінку окремих економічних суб’єктів,котрі приймають рішення в умовах обмеженості ресурсів.

3.Яка з наступних проблем є мікроекономічною? Вплив зміни ціни нафти на виробництво автомобілів.

4.Основна економічна суперечність, що вивчається мікроекономікою,зумовлена: безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів,необхідних для їх задоволення.

5.Альтернативна вартість виміряється: кількістю одного блага,від якої потрібно відмовитись заради одержання додаткової одиниці іншого блага.

6.Альтернативна вартість нової лікарні -це: та кількість інших продуктів, виробництвом яких довелося пожертвувати,щоб побудувати цю лікарню.

7.Альтернативні витрати здобуття освіти не включають: вартість продуктів харчування.

8.Повне використання всіх ресурсів показує будь-яка точка,що лежить: на кривій виробничих можливостей.

9.Якщо під-во впровадить вдосконалену технологію виготовлення обох товарів,то крива його виробничих можливостей: зміститься праворуч.

10.Принцип раціональності поведінки означає, що: кожна людина робить свій вибір, максимізуючи власну вигоду.

11.Недосконало конкурентними є ринки: монополії,олігополії та монополістичної конкуренції.

12.Які з ринкових структур відносяться до ідеальних?Досконала конкуренція та монополія.

13.Які з ринкових структур відносяться до реальних?Монополістична конкуренція та олігополія.

14.До специфічних методів мікроекономічних досліджень належать: граничничний аналіз та економічне моделювання.

15.Економічне моделювання передбачає: застосування припущень,які спрощують ситуацію.

16.Центральними суб’єктами мікроекон. аналізу є:споживач і фірма.

 

Тема 2: КОРИСНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО БЛАГА.ЕКОНОМІЧНИЙ ВИБІР.

1.Теорія поведінки споживача передбачає, що споживач намагається максимізувати:загальну корисність.

2.Продукт має корисність, якщо він: здатний задовольнити яку-небудь потребу споживача.

3.Гранична корисність визначається як:приріст загальної корисності при зростанні обсягу споживання блага на одиницю.

4.Ціна товару одиниці Х складає 1,5 грн, а товару У -1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару У у 30 ютилей,то при якій граничній корисності товару Х він максимізує корисність набору з цих двох товарів? 45 ютилей.

5 Загальна корисність росте,коли гранична корисність: збільшується чи зменшується, але є величиною позитивною.

6.Положення та нахил кривої байдужості для окремого споживача пояснюється:тільки його вподобанням.7.Збільшення доходу споживачів графічно відповідає: паралельному зміщенню бюджетної лінії праворуч.

8.Споживач вибирає споживчий набір, представлений точкою, що лежить всередині площини,обмеженої бюджетною лінією. Отже,він: не повністю використовує свій бюджет.

9.Рівновага споживача на карті кривих байдужості -це:спільна для бюджетної лінії та кривої байдужості точка в якій нахил бюджетної лінії та нахил кривої байдужості співпадають.

10.Перший закон Госсена стверджує,що: кожна наступна одиниця блага приносить споживачу менше задоволення , ніж попередня.

11.Рівновага споживача з точки зору кардиналістської теорії означає: максимізацію сукупної корисності за даного бюджетного обмеження.

12.На якій аксіомі базується доведення неможливості перетину кривих байдужості? Транзитивності.

13.Корисність-це: задоволення,яке отримує людина від споживання благ.

14.Криві байдужості мають такі властивості:всі відповіді правильні.

15.Карта кривих байдужості-це: сукупність кривих однакового рівня корисності, кожна з яких представляє деякий інший рівень.

16.Форма і нахил кривих байдужості залежать: від ступеня замінності благ у споживанні.

17.Бюджетне обмеження споживача-це: сукупність споживчих кошиків,доступних споживачеві за даного рівня цін та його бюджету.

18.Бюджетні лінії:можуть бути як прямими, так і ламаними.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...