Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класифікація магнетиківМагнетизм - це універсальна властивість усіх тіл, яка виявляється у процесі їхньої взаємодії із зовнішнім магнітним полем.

Відомо, що ізольовані магнітні полюси в природі не виявлені, вони завжди існують парами, один з яких називають позитивним, а інший - негативним. Таку пару полюсів називають диполем.

Якщо помістити речовину у магнітне поле напруженістю , то вона намагнічуватиметься, тобто в речовині виникатиме результуючий магнітний момент, який складається з елементарних магнітних моментів окремих заряджених частинок . Мірою намагнічення речовини є намагніченість .

У невеликих полях між намагніченістю та магнітним полем лінійна залежність:

, де - об'ємна магнітна сприйнятливість речовини.

Всередині намагніченої речовини створюється власне внутрішнє поле - магнітна індукція :

, де називають магнітною проникністю середовища; - магнітна стала.

Магнетики - клас речовин, які можуть породжувати магнітне поле або видозмінювати зовнішнє магнітне поле.

Усі речовини в природі відносять до слабомагнітних або сильномагнітних магнетиків. Традиційна класифікація магнітнихречовин ґрунтується на поділі їх за величиною та знаком магнітної сприйнятливості .

Ізотропні речовини, для яких <0 (напрями та є антипаралельними), називають діамагнетиками.

Для всіх інших речовин (напрями та є паралельними) , при цьому матеріали, для яких сприйнятливість коливається в межах 10-4 -10-6, називають парамагнетиками.

Якщо >>1, то реалізується випадок феромагнітних матеріалів.

Слабомагнітними магнетиками є пара- і діамагнетики. Поведінка таких речовин неоднакова в неоднорідному зовнішньому полі: діамагнетик буде виштовхуватись із поля, а парамагнетик - втягуватися в область найбільшої напруженості.

Суттєва взаємодія між магнітними моментами зумовлює такі ефекти:

- феромагнетизм, який реалізується тоді, коли всі атомні магнітні моменти розміщуються паралельно;

- антиферомагнетизм спостерігається в кристалах, в яких пари рівних атомних магнітних моментів розміщуються антипаралельно;

- феримагнетизм реалізується тоді, коли значення магнітних моментів, які є антипаралельними, не рівні між собою, внаслідок чого немає повної компенсації антипаралельних магнітних моментів сусідніх атомів

Відповідно речовини з такими типами розміщення магнітних моментів називають феромагнетиками, аитиферомагнетиками та феримагнетиками і відносять до класу сильномагнітних речовин.

У фізиці твердого тіла, яка використовує симетричні аспекти, застосовують також класифікацію магнетиків, в основу якої покладено наявність (або відсутність) упорядкування магнітних моментів атомів. Згідно з цим критерієм усі кристали поділяють на дві групи: впорядковані магнетики (феромагнетики, феримагнетики, антиферомагнетики) та невпорядковані магнетики (діамагнетики, парамагнетики).sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...