Главная Обратная связь

Дисциплины:


Діа- та парамагнетизм. Закон Кюрі-ВейсаДо діамагнітних відносять речовини, атоми та молекули яких не мають власних магнітних моментів. Діамагнетик у зовнішньому полі частково „екранує" його своїм внутрішнім полем. Протидія зовнішньому полю виражається в певному гальмуванні кутової швидкості орбітального руху електронів. Магнітне поле викликає прецесію орбіти електрона навколо напряму , що зумовлює появу додаткового моменту, напрямленого проти поля, тобто виникаєа додаткова намагніченість .

Для діамагнітної сприйнятливості запишеться у вигляді

. (6.5)

Формулу (6.5) називають формулою Ланжевена. З її аналізу можна зробити такі висновки:

-діамагнетизм властивий усім речовинам, оскільки зумовлений орбітальним рухом електронів в атомах;

- значення діамагнітної сприйнятливості завжди від'ємне,

оскільки ;

- діамагнітна сприйнятливість не залежить від температури, оскільки температура не впливає на орбітальний рух електронів.

Серед елементарних матеріалів діамагнетиками (крім інертних газів Не, Nе, Аr) є вуглець, сурма, телур, миш’як, вісмут, ртуть, цинк, золото, срібло, мідь та ін. Найбільший діамагнетизм має вісмут. Діамагнетиками є також біологічні тканини тварин і рослин, вода, деякі мінерали і стекла, більшість органічних сполук, нафта та ін.

Необхідною умовою виникнення парамагнетизму є наявність у атомів постійного магнітного моменту, існування та величина якого не залежать від зовнішнього поля. Магнітний момент атома (чи іона) визначається сумарним моментом імпульсу, а тому пов'язаний з орбітальним та спіновим рухом електронів. У моделі Рассел-Саундерса повний момент імпульсу бгатоелектронного атома визначається як , де ,

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...