Главная Обратная связь

Дисциплины:


Феромагнетизм. Теорія ВейсаДля опису впорядкованих магнітних структур, які приводять до феромагнетизму, антиферомагнетизму та феримагнетизму, вводять поняття магнітної елементарної комірки - найменшої сукупності груп атомів кристалічної структури, трансляцією якої одержують усю магнітну структуру кристала. Магнітна елементарна комірка може збігатися з кристалічною, однак у більшості випадків її розмір є кратним розміру кристалічної. Останніми роками відкрито несумірні структури, в яких відношення параметрів магнітної та кристалічної решіток є ірраціональним числом. Усі кристали з магнітними елементарними комірками поділяють на дві групи: з таким, що не дорівнює нулю та з таким, що дорівнює нулю сумарним (результуючим) магнітним моментом.

Такий, що не дорівнює нулю, сумарний макроскопічний момент одиниці об'єму називають спонтанною намагніченістю і позначають символом JS. Кристали, в яких JS 0, називають феромагнетиками, а кристали з JS=0 називають антиферомагнетиками. Схематично різні типи магнітного впорядкування у кристалах зображені на рис. 6.1.

а б в

Рисунок 6.1 - Схематичне зображення орієнтації магнітних моментів у колінеарних (а – феромагнетик; б – антиферомагнетик; в – феромагнетик) та неколінеарних магнітних структурах (г – феромагнітна структура; д – антиферомагнітна структура)

 

Для пояснення сильної намагніченості та малих значень полів насичення у феромагнетиках Вейс припустив, що в цих матеріалах наявне молекулярне поле, яке забезпечує спонтанну намагніченість. Щоб пояснити відсутність у певних випадках макроскопічної намагніченості феромагнетиків, Вейс також припустив, що однорідну спонтанну намагніченість має не весь матеріал, а його окремі малі області - домени. Всередині кожного домена магнітні моменти атомів є паралельними, проте їхній напрям

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...