Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота №2Тема: Техніка визначення положення арматури, товщини захисного шару бетону та діаметру робочої арматури залізобетонних конструкцій.

Мета:Ознайомитись з приладом ВЗШ-2 та освоїти методику проведення вимірювань.

Прилади та обладнання:

1) прилад ВЗШ-2;

2) залізобетонна конструкція.

 

Загальні відомості

 

Окрім міцності бетону другою важливою складовою вихідних даних при випробуваннях залізобетонних елементів мостових споруд є визначення їх армування.

Всі роботи по визначенню товщини захисного шару бетону та діаметру арматури виконуються з дотриманням вимог міждержавного стандарту, розробленого Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (НДІБК) і Науково-дослідним, проектно-конструкторським і технологічним інститутом бетону і залізобетону (НДІЗБ) та прийнятого Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКС).

Для визначення товщини захисного шару бетону і розташування сталевої арматури в залізобетонній конструкції застосовують магнітні, електромагнітні або вихревоструменеві прилади, що включають вимірювальний блок, вимірювальний перетворювач і блок живлення. В основу принципу дії цих приладів покладений магнітний метод, заснований на взаємодії магнітного або електромагнітного поля приладу із сталевою арматурою залізобетонної конструкції. Результати вимірів заносять в журнал, встановленої форми.

Кількість і розташування контрольованих ділянок конструкції призначають залежно від:

– мети і умов випробувань;

– технології виготовлення або зведення конструкції з врахуванням фіксації арматурних стрижнів;

– умов експлуатації конструкції з врахуванням агресивності зовнішнього середовища.

В даній лабораторній роботі використовується прилад ВЗШ-2, який представляє собою індуктивний збалансований міст, одним з плеч якого є датчик. Прилад складається з блока перетворювача, змонтованого в корпусі, датчика та панелі керування, на якій розташовані секторний індикатор, регулятор чутливості та вимикач живлення (рис. 2.1).

 

 
 


4

 
 

 


 

Рисунок 2.1 – Прилад для визначення товщини захисного шару та діаметра арматури ВЗШ-2

1 – корпус, 2 – датчик, 3 – секторний індикатор , 4 – регулятор чутливості, 5 – вимикач живлення

 

2 Склад роботи:

 

1) Ознайомлення з принципом дії та конструкцією приладу ВЗШ-2, а також з методикою проведення вимірювань.

2) Визначення положення арматури.

3) Визначення товщини захисного шару бетону.4) Визначення діаметру робочої арматури.

5) Обробка результатів вимірювання.

 

3 Порядок виконання роботи:

 

1. Визначити число і розташування контрольованих ділянок конструкції.

2. Ввімкнути та виконати налаштування приладу ВЗШ-2.

3. Керуючись показниками приладу, визначити кількість арматурних стрижнів та позначити їх розташування крейдою.

4. Визначити товщину захисного шару бетону за усіма діаметрами арматури, що позначені на шкалі секторного індикатора.

5. Встановити датчик приладу на ділянку, користуючись діелектричною прокладкою товщиною 10 мм, і визначити діаметр арматурних стрижнів.

6. Результати вимірів занести в журнал для запису результатів випробувань (рис. 2.2).

7. Намалювати схему армування залізобетонної конструкції.

 

Контрольні питання:

 

1. На чому заснований метод роботи приладів для визначення товщини захисного шару бетону та діаметру арматури?

2. З чим взаємодіють магнітні або електромагнітні поля приладів під час випробувань залізобетонних конструкцій?

3. Для чого застосовується діелектрична прокладка?

4. Якої товщини повинна бути діелектрична прокладка?

5. Який порядок роботи з приладом ВЗШ-2?

6. Які переваги і недоліки визначення товщини захисного шару бетону, розташування та діаметру сталевої арматури за допомогою приладу ВЗШ-2?

7. Як встановити схему армування залізобетонного елементу за допомогою приладу ВЗШ-2?

8. Як встановити діаметр арматури залізобетонної конструкції за допомогою приладу ВЗШ-2?

9. Як встановити товщину захисного шару бетону залізобетонного елементу за допомогою приладу ВЗШ-2?


Найменування підприємства (будівництва) і його відомча підлеглість ____

ЖУРНАЛ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...