Главная Обратная связь

Дисциплины:


Translate from Ukrainian into EnglishШироке комплексування різних геофізичних методів, в основному, на етапі інтерпретації даних, щовикликано складністю геологічних задач, які необхідно вирішувати, і вимагає залучення до аналізу інформативних параметрів різних геофізичних полів. Насамперед, комплексування даних сейсморозвідки, електророзвідки, ГДС і буріння, рідше – даних сейсморозвідки, гравірозвідки і магніторозвідки, сейсморозвідки і геохімії. Комплексний підхід викликаний необхідністю вивчення не тільки структурного плану об‘єкта, але й речовинного складу продуктивних відкладів, ємкісних параметрів порід і прогнозу пасток вуглеводнів. На думку М. Д. Красножона, В.І. Романа, А.П.Толкунова, сейсморозвідка і дослідження у свердловинах складають і в майбутньому складатимуть основу геофізичного забезпечення пошуків і розвідки родовищ нафти і газу. Особливості їх застосування на сучасному етапі розвитку геологорозвідувальних робіт і нафтогазовидобування полягають у необхідності детального вивчення складнопобудованих та слабодиференційованих товщ, виявлення нетрадиційних резервуарів вуглеводнів, дослідження карбонатних розрізів і колекторів, геофізичного і геотехнічного супроводження буріння і зондування навколосвердловинного простору похилих і горизонтальних свердловин.

В сейсморозвідці знаходять все ширше застосування тривимірні системи спостереження (технологія 3D) для вивчення складнопобудованих родовищ нафти і газу. Відома їх висока ефективність, а також порівняно висока вартість і складність реалізації в умовах діючих промислів, густонаселених територій та суцільних сільськогосподарських угідь в Україні. Тим часом переважна більшість родовищ були об‘єктами багаторічних досліджень їх будови профільною сейсморозвідкою (технологія 2D) та бурінням, внаслідок чого на багатьох площах створено досить щільну систему профільних спостережень. Це послужило основою для створення штучної об‘ємної системи за даними рядової мережі профільних спостережень. У технологічному центрі ДГП “Укргеофізика” на основі даних профільних спостережень розроблена технологія створення куба сейсмічних даних, його обробки, включаючи просторову міграцію сейсмічного хвильового поля, трансформацію часових даних у масштаб глибин, реалізацію вертикальних, горизонтальних, аксонометричних чи інших перетинів сейсмічного куба та їх візуалізацію. Технологія 2,5D випробована на ряді нафтогазових родовищ, причому результати інтерпретації характеризуються суттєвим приростом інформації. Найбільш ефективним є застосування технології 2,5D для вивчення крупноамплітудних геологічних об’єктів будь-якої складності, в тому числі і підкозиркових блоків солянокупольних структур. Єдиною застережною умовою досягнення позитивного результату, є більш-менш рівномірна мережа відпрацьованих профілів МСГТ з щільністю, достатньою для картування відповідного об’єкта.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...