Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТТСn – ғы MLC және RMLC модульдер санын анықтау 

Есептеу кезінде модульдің әрбір типіне қосылған жүктеме көздерінің санын білу керек. Торап - MCA коммутация торабына және аналогтық, ISDN абоненттік желілер құрылғыларына қосылуға арналған. Сонымен қатар, МӨАТС-н біріншілік (PRA) немесе базалық (BRA) ISDN қолжеткізімі арқылы қосылуына арналған.

MLC модуліне әртүрлі типті, әртүрлі комбинациядағы 22-дейін алмалы-салмалы перифериялық блоктар (баспалы платалар) орнатылуы мүмкін:

SAC – 32 аналогтық абоненттерге қосылуға арналған;

SBC – интерфейсті базалық қолжеткізімді ISDN (BRI) 16 абонентіне қосылуға арналған ;

SBA - интерфейсті базалық қолжеткізімді ISDN (BRI) 16 абонентіне қосылуға арналған ;

TAB – аналогтық байланыс жолдарын (АСЛ-н) жалпы қолданыс желісін қосу.

Біздің желіде аналогты АСЛ жоқ, сондықтан TAB платасы қолданылмайды.

MLC сызықтық модуліне SAC префериялық блоктарына қосылған байланыс жолдарының санын анықтаймыз:

 

N5=13600

 

NПС=70%=13600*70/100=9520

 

NХШ=20%=13600*20/100=2720

 

NТ=10%=13600*10/100=1360

 

N2B+D=15

 

N= + + + + + (3.1)

мұндағы базалық қолжеткізімді цифрлық байланыс абоненттері;

 

N= 9520+2720+1360+15= 13615 аб.құрылғылары.

 

MCA модуліне тікелей қосылғандықтан PRI абоненттері MLC модулін анықтағанда есепке алынбайды. ААЛ қосуға арналған MLC модулінің саны келесі формуламен анықталады:

 

(3.2)

 

мұндағы S – модульдер саны; N – әртүрлі категориядағы жүктеме көзі; Eп – бүтін бөлігінің белгіленуі.

 

SAC баспалы платаларының саны төмендегі формуламен анықталады:

 

,(3.3)

 

SBC баспалы платалар саны төмендегі формуламен анықталады:

 

(3.4)

 

 

Бірақ, төмендегі шарт орындалуы тиіс:

 

<22 (3.5)

 

<22

 

Қашықта орналасқан топтарға (ҚТ) арналған қажетті платаларды есептейміз.

3.1.1 RMLC

 

RMLC абоненттері базалық қызмет көрсететін жалпы қолданыстағы телефон байланысының әдеттегі абоненттері болып табылады. Берілген ҚТ (қашықтағы топ) абоненттер саны N=4003.RMLC модуль саны:

 

(3.6)

 

 

SAC баспалы плата саны төмендегі формуламен анықталады:

 

(3.7)

 

 

<22 (3.8)

 

<22

 

3.1.2 МАК (Access Node)

 

МАК арқылы қосылған абоненттер 2-ге бөлінеді. Олардың 85% ЖҚТЖ абоненттері және 15% 2B+D табылады. Барлығы N=1600 қолжеткізімдегі абоненттер болып табылады, яғни ЖҚТЖ – 1360 абоненттер саны, 2B+D абонентер саны – 240.

MSAN модуль саны:

 

(3.9)

 

 

SAC баспалы плата саны төмендегі формуламен анықталады:

 

(3.10)

 

 

SBC баспалы плата саны төмендегі формуламен анықталады:

 

(3.11)

 

 

<22

 

 


Алынған мәндерді 3.1 кестеге енгіземіз.

 

3.1 кесте – Баспалы плата саны мен типтері

Модуль Баспалы плата саны
SAC SBC TAB
MLC0
MLC1
MLC2
MLC3
MLC4
MLC5
MLC6
MLC7
MLC8
MLC9
-//-
MLC20
1 қашықтағы топ (ҚТ)
RMLC21
RMLC22
RMLC23
RMLC24
RMLC25
RMLC26
RMLC27
3 қашықтағы топ (ҚТ)
MSAN28
MSAN29
MSAN30
           

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...